Przejdź do treści

Świetlica

Świetlica

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Violetta  Chrzanowska
11:30-16:30
11:00-15:00
6:30-14:00
11:30-16:30
12:00-16:30
Agnieszka Benedyczak
12:00-15:00
       
6:30-14:00
12:00-16:30

6:30-14:00
11:30-15:00
Natalia Zaręba -Napierała
6:30-14:00
12:30-16:30
11:30-15:00
11:30-15:00
6:30-14:00

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ  NA ADRES :
                                                                         [email protected]

1. Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 16:30 zgodnie z kalendarzem bieżącego roku szkolnego.
 
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia    rodziców/ prawnych opiekunów składanego corocznie w świetlicy. Deklaracje zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej lub w świetlicy szkolnej.
 
3. Dziecko przychodząc do świetlicy podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi. Nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy sprawuje opiekę wychowawczą nad dziećmi zapisanymi na listę.
 
4. Dzieci dojeżdżające, które przebywają w świetlicy idą na autobus pod opieką nauczyciela.
 
5. Dzieci, których rodzice w karcie zgłoszenia wyrazili zgodę na ich samodzielny powrót do domu przed wyjściem ze świetlicy powinny zgłosić nauczycielowi, że wychodzą.
 
6. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione w deklaracji zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, odbierają dzieci przy głównym wejściu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z nauczycielem świetlicy (wew.27).
 
7. W przypadku, gdy rodzic lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16:30, dziecko wraca samodzielnie do domu.
 
8. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej każdorazowo zgłasza nauczycielowi świetlicy potrzebę wyjścia np. do toalety, stołówki, biblioteki itp.
 
9. Realizacja zajęć w świetlicy szkolnej:
 
-samodzielna praca uczniów,
-zajęcia na powietrzu,
-prace plastyczne i dekoracyjne,
-odrabianie zadań domowych,
-gra w bilard,
-gry planszowe,
-zabawy ruchowe,
-gry i zabawy logiczne,
-organizowanie konkursów,
-projekcje filmów/ bajek,
-zabawy relaksacyjne,
-pogadanki i rozmowy tematyczne,
-prelekcje wynikające z planu,
-prace organizacyjne i porządkowe.
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści