Przejdź do treści

Historia

Patron Szkoły

PATRON SZKOŁY - POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY

Rok 1918 był w Europie rokiem niezwykłym. Nastąpił rozpad trzech  mocarstw: Austrii, Niemiec i Rosji. W Polsce po latach niewoli wzmogły się ruchy narodowowyzwoleńcze. Nocą z 6 na 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy proklamował narodziny Rzeczpospolitej. Powstała Polska. Poznańskie, podobnie jak pozostałe ziemie zaboru pruskiego: Pomorze i Śląsk nie weszły automatycznie w skład Rzeczpospolitej. O narodowym losie i narodowej przynależności Poznańskiego do Rzeczpospolitej zadecydowało Powstanie Wielkopolskie. Ogarnęło ono wszystkie miasta i miasteczka Wielkopolski.
 Również Żnin nie pozostał obojętny. W listopadzie 1918 roku pod przewodnictwem por. Kazimierza Rychlewskiego powstała w Żninie Rada Robotników i Żołnierzy, przekształcona później w Straż Ludową. Powołano również tajny 4-osobowy Komitet Obywatelski z porucznikiem Rychlewskim na czele, który technicznie przygotował zbrojne starcie z Niemcami.

                         W skład Komitetu weszli żninianie: lekarz Wojciech Jączyński, robotnik Michał Kolasiński, piekarz Władysław Balski. Ostateczny bój o Żnin rozpoczął się wczesnym rankiem 1 stycznia 1919 roku. Siły powstańcze z Cerekwicy wkroczyły do miasta i połączyły się z miejscowymi powstańcami. Siła polskich żołnierzy była dla Niemców nie do pokonania, widząc beznadziejność sytuacji zaczęli wycofywać się z miasta, przeprawiając się przez Gąsawkę. Na moście nad rzeką pełnił wartę Władysław Lewandowski, chcąc przeszkodzić Niemcom, biegł wzdłuż rzeki z odbezpieczonym granatem, wówczas padł strzał. Lewandowski pierwszy spośród wielu powstańców złożył życie na Ołtarzu Wolności.
  Walki o Żnin charakteryzowały dramatyczne zmiany sytuacji, szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną stronę raz na drugą. W ostatecznym rozrachunku Niemcy musieli opuścić nasze miasto. Dnia 12 stycznia 1919 roku o godz. 8:13 wkroczył do Żnina kpt Tomaszewski ze swoim oddziałem. Władza w mieście przeszła w ręce Polaków. Walki powstańcze toczyły się na wielu frontach aż do połowy lutego 1919 roku. Dnia 16 lutego naczelne dowództwo wojsk koalicyjnych zmusiło stronę niemiecką do zaniechania walk na froncie wielkopolskim. Poznańskie należało do Polski. Wielu młodych, odważnych Polaków zginęło w czasie powstania.
Żninianie pamiętają o Nich. W naszym mieście jest parę miejsc poświęconych ich pamięci: - ulica 1-go Stycznia wiodąca do Cerekwicy skąd 1 stycznia 1919 roku przybyli pierwsi powstańcy - ulica Powstańców Wielkopolskich skąd od Rydlewa nacierali powstańcy kompanii gnieźnieńsko - żnińskiej - ulica Władysława Lewandowskiego to miejsce gdzie zginął pierwszy powstaniec - ulica Kazimierza Rychlewskiego, przy której mieszkał komendant miasta - tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Władysława Lewandowskiego i K.  Rychlewskiego
W 50-lecie oswobodzenia Żnina 11 stycznia 1969 roku nasza szkoła dostąpiła zaszczytu noszenia imienia Powstańców Wielkopolskich. Od wielu lat tradycją naszej
szkoły są obchody Święta Patronów Szkoły. W styczniowy dzień  co roku czcimy pamięć tych, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli się uczyć w polskiej szkole i w wolnym niepodległym kraju. Jest to dzień szczególny, gdy w wierszu i piosence przywołujemy pamięć minionych dni, jest to święto naszej szkoły.

  W grudniu 1999 roku młodzież naszej szkoły uczciła Patronów w szczególny sposób. Dzięki staraniom dyrektora Jacka Pietraszko na boisku szkoły stanął ogromny głaz z tablicą pamiątkową poświęconą w 80 rocznicę Powstańcom Wielkopolskim.W 2005 roku uczniowie sami zaproponowali, aby poznać rówieśników z bratnich szkół. Wspólnie przygotowaliśmy scenariusz takiego spotkanie i 12 czerwca 2005 roku odbył się I Zjazd szkół z województwa kujawsko-pomorskiego noszących imię Powstańców Wielkopolskich. W trakcie tego spotkania nasi goście zwiedzali Żnin, szczególnie miejsca związane z powstaniem. Następnie wszyscy uczniowie brali udział w panelu dyskusyjnym nt. historii, metod pracy z patronem. Dla młodzieży przygotowane były różne zabawy, gry, konkurs plastyczny. Każda szkoła przywiozła i zaprezentowała najważniejsze pamiątki, materiały dotyczące powstania, jakie udało im się zgromadzić. Całość uświetnił występ chóru i kółka regionalnego. W zjeździe wzięło udział 11 szkół.
Pomysł się bardzo spodobał i jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. Pałeczkę po nas przejęła Szkoła Podstawowa w Pakości, gdzie zjazd odbył się w 2006 roku., w 2007 – Trzeciewnica, 2008 – Rynarzewo, 2009 – Janowiec Wlkp., 2010 -  Żnin/Bydgoszcz,2011 - Kruszwica, 2012 – Bydgoszcz,

2013 – Brzoza, a w 2014 X Zjazd  odbędzie się w Pakości.Tak powstała rodzina szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.
W szkole działa koło Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści