Przejdź do treści

Kadra

                                       

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Orzechowski
 


                        

 

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Małgorzata Kubanek

Nauczyciel

Przedmiot

Bigoszewska Rita
nauczyciel dyplomowany

język angielski

Bogucki Dawid
nauczyciel dyplomowany

język niemiecki

Chrzanowska Violetta
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel świetlicy

Chytrowska Katarzyna
nauczyciel dyplomowany

matematyka

Ciesielska Justyna
nauczyciel dyplomowany
matematyka
Cyganiak Agnieszka
nauczyciel dyplomowany
język polski

Daszkowska Katarzyna
nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny

Dorszewska Maria
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Grzyb Elżbieta
nauczyciel mianowany

religia

Gwit Halina
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Jakubowska Aleksandra
nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny

Jasińska Agata
nauczyciel kontraktowy

matematyka

Karamol Joanna
nauczyciel mianowany
nauczanie początkowe
Klag Beata
nauczyciel mianowany
nauczyciel wspomagający

Kończal Kalina
nauczyciel mianowany

język angielski

Kowalczyk Ewa
nauczyciel stażysta
nauczanie początkowe

Kowalczyk Ewa Maria
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel świetlicy

Kuliczkowska Małgorzata
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający

Kusior Kamila
nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

Lis Karolina
nauczyciel mianowany

język niemiecki
technika

Lisiecka Irena
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Lubik Barbara
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Łakomska Monika
nauczyciel mianowany
język angielski

Majewska - Gebler Anna
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Małecka Edyta
nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe

Margas Anna
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel - bibliotekarz

Niewolska Anna
nauczyciel dyplomowany

język angielski

Nowak Anna
nauczyciel dyplomowany

logopeda

Nowak Dorota
nauczyciel dyplomowany

język angielski

Nowak Marcin
nauczyciel dyplomowany

informatyka
fizyka

Nowakowski Maciej
nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne

Piechowiak Elżbieta
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel świetlicy

Piekarski Leszek
nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

Pietraszko Katarzyna
nauczyciel mianowany

wychowanie fizyczne

Pietraszko - Kopczyńska Karolina
nauczyciel kontraktowy

przyroda, geografia, plastyka

Pilarski Mirosław
nauczyciel dyplomowany

historia
wos

Pliszka Grażyna
nauczyciel dyplomowany

religia

Rossa - Domagała Patrycja
nauczyciel dyplomowany

matematyka
informatyka

Różańska Beata
nauczyciel dyplomowany

muzyka
plastyka
zajęcia artystyczne

Rynarzewska Małgorzata
nauczyciel dyplomowany

religia

Słomkowska Ewa
nauczyciel kontraktowy

nauczanie początkowe, etyka

Szafraniak Monika
nauczyciel stażysta
nauczyciel wspomagający

Szary Marcin
nauczyciel dyplomowany

język polski

Śliwińska Maria
nauczyciel dyplomowany

religia

Twerd Danuta
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel - bibliotekarz

Urbanowski Wojciech
nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

Walczak Anna
nauczyciel dyplomowany
doradztwo zawodowe
Wilgórski Marek
nauczyciel dyplomowany
historia

Włóczyński Robert
nauczyciel dyplomowany

język polski

Wysocka Natalia
nauczyciel stażysta
nauczyciel wspomagający

Zamiar Artur
nauczyciel dyplomowany

edukacja dla bezpieczeństwa

Zaręba - Napierała Natalia
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający

Ziółkowska - Naliwajska Beata
nauczyciel dyplomowany

biologia
przyroda
wychowanie do życia
chemia

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści