Przejdź do treści

Ogłoszenia


UWAGA UCZNIOWIE KLAS I-III
Przed 1 listopada uczniowie klasI-III przebieraja sie za świętych.Popieramy polska tradycję  i w dniu 30 października - piątek - przychodzimy do szkoły przebrani za dowolna postać świętego (Aniła, Patrona Świętego...).
Na przebranych uczniów czekaja upominki.Najpiekniejsze stroje  i ich wlaścicieli uwieńczymy na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Informacje katechetka M. Śliwińska  oraz wychowawcy klas.


    
DOWOZY DO SZKÓŁ OD 17 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
 
 
Od dnia 17 października 2020 r. powiat Żniński zostanie objęty czerwoną strefą,
w której obowiązują obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną.
 
Jednym z takich obostrzeń jest wprowadzenie limitu osób przewożonych transportem publicznym.
 
W autobusie może być zajętych 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdów.
 
Wobec powyższego zmianie ulegnie również dowóz uczniów do placówek oświatowych
w gminie Żnin.
 
Autobusy szkolne na porannych dowozach będą kursowały 15 minut wcześniej niż wynika to z rozkładu jazdy.
 
Po zabraniu określonego wyżej limitu uczniów, autobusy zawiozą ich do szkoły, a następnie możliwie najkrótszą trasą wrócą po pozostałych uczniów.
 
W przypadku przekroczenia miejsc w autobusie podczas odwozu będzie uruchomiony dodatkowy kurs.
 
 
Popołudniowe odwozy będą odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy
 
Autobusy na trasach:
 
- nr 6 - Bożejewice - Bożejewiczki – Żnin,
 
- nr 14 - ul. Gnieźnieńska - Rydlewo - Skarbienice - Żnin,
 
z uwagi na małą liczbę dowożonych uczniów będą kursowały  zgodnie z rozkładem jazdy.
 
 

Decyzją Dyrektora szkoły, dzień 14 października 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie informujemy, że placówka pełni dyżur nauczycielski w                                        godzinach od 8:00 do 13:30.  
  
                                                                                

Informujemy, że od  poniedziałku 12.10.2020 r., w związku ze  zniesieniem czerwonej strefy dla powiatu żnińskiego, dowozy do szkół na  terenie gminy Żnin będą się odbywały według zwykłego rozkładu jazdy.

Odpłatność za obiady
październik  2020r.
uczniowie:    20 x 5,00 zł  =  95,00 zł
 pracownicy: 20 x 7,00 zł = 133,00 zł

Należność płatna do 10.10.2020r.
                                na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
 Prosimy o terminowe wpłaty.
                               Osoby, które wpłaciły za wrzesień mają do odliczenia 20,00 zł


 
INFORMUJEMY RODZICÓW UCZNIÓW KLASY 6C, ŻE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ (22 WRZEŚNIA)
                                               NIE ODBĘDZIE SIĘ.
                        

Projekt Zdalna+
Gmina Żnin po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów. Pomoc jest kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa.
Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uzyskane przez Gminę Żnin  wsparcie finansowe w wysokości 105 000,00 zł zostało przeznaczonych na zakup 42 laptopów, które następnie trafiły do 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.
Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z terenu gminy Żnin.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W DNIACH 21 22, 24 WRZEŚNIA 2020 r.
21 września   2020 r.
        


22 września 2020 r.
Godzina 16:00
 
Klasa I a sala nr 22
 
Klasa VIII a sala nr 9
 
Klasa VIII b sala nr 39
 
Godzina 17:00
 
Klasa II a sala nr 24
 
Klasa II c sala nr 28
 
Klasa VII a sala nr 7
 
Klasa VII b sala nr 39
 
Godzina 18:00
 
Klasa III b sala nr 33
 
Klasa III c sala nr 26
 
Klasa VII c sala nr 41
 
                                     Klasa VII d sala nr 38
Godzina 16:00
 
Klasa I b sala nr 23
 
Klasa IV a sala nr 40
 
Klasa IV b sala nr 38
 
Godzina 17:00
 
Klasa II b sala nr 25
 
Klasa V a sala nr 35
 
Klasa VI a sala nr 40
 
Klasa VI b sala 37
 
Godzina 18:00
 
Klasa III a sala nr 32
 
Klasa VI c sala nr 34 - ODWOŁANE
 
                                    Klasa VI d sala nr 6
24 września 2020 r.
 
Spotkania z rodzicami w sprawie przedstawienia wymagań programowych oraz przedmiotowych zasad oceniania od godz. 16:00 w zespołach przedmiotowych:
 
·       sala nr 34 – język polski
 
·       sala nr 35 – języki obce
 
·       sala nr 37 – historia, WOS
 
·       sala nr 38 – religia, przedmioty artystyczne
 
·       sala nr 7 – wychowanie fizyczne
 
·       sala nr 40 – matematyka, informatyka, fizyka
 
·       sala nr 41 – technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 
·       sala nr 9 biologia, geografia, chemia, przyroda
DODATKOWA REKRUTACJA
Uprzejmie informujemy, ze w dniach od 01-07 września 2020 trwa dodatkowy nabór  uczestników do projektu "Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin", który jest realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
W projekcie realizowane są zajęcia :
kreatywność - zajęcia warsztatowe i rozwijające
język angielski, język niemiecki,  przyroda,biologia, geografia, fizyka, matematyka .
W każdym z tych przedmiotów są grupy rozwijające i wyrównujące.

DODATKOWA REKRUTACJA DOTYCZY ZAJĘĆ :
wyrównujące TIK dla klasy 7 i matematyka dla klasy 7

Chętni uczniowie mogą zgłosić się do nauczyciela przedmiotu
lub wychowawcy z wypełnionymi dokumentami, które można pobrać  poniżej :

                            
                            WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!
    15 września odbędą się wybory na przewodniczącego SU  naszej szkoły. Kandydaci na przewodniczącego Samorzadu Uczniowskiego

     1. LISIECKA WERONIKA  8A
     2. WÓJCIK WIKTORIA    8B
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach!!!


Informujemy, że obiady wydawane będą od 14.wrześni 2020r.

Odpłatność za obiady wrzesień 2020r.
uczniowie: 13 x 5,00 zł = 65,00 zł
pracownicy: 13 x 7,00 zł = 91,00 zł


Termin wpłaty 14.092020r.
Przelew na konto szkoły, nr: 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004

Prosimy  o terminowe wpłaty, po przekroczeniu terminu naliczane będą ustawowe  odsetki za zwłokę.
Osoby, które wpłaciły w marcu 2020 kwotę 110,00 zł mają na  wrzesień 2020 nadpłatę w wysokości 70,00 zł.


      Informujemy, że trwają zapisy na obiady w stołówce szkolnej
                           w roku szkolnym 2020/2021.
W tym celu rodzic/ opiekun wypełnia kartę zgłoszenia, którą można pobrać TUTAJ i przesyła drogą elektroniczną na adres: [email protected]
Koszt jednego obiadu wynosi 5,00 zł.
Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1,
numer: 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko  dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy. Odliczenia przy wpłacie  uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki ( zgodnie z  regulaminem szkoły ).
W kolejnych miesiącach płatność z góry do 10-go  dnia każdego miesiąca. Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc  umieszczana jest w ogłoszeniach  na stronie internetowej szkoły.
ZAPISY NA OBIADY ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ. DEKLARACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES : [email protected]Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia w świetlicy szkolnej odbywaja się wyłącznie droga mailową. Na stronie szkoły w zakładce świetlica znajduje się deklaracja, którą należy wypełnić i odesłać na adres :  [email protected]
deklaracja do pobrania : TUTAJ

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW OD 1 WRZEŚNIA 2020
W AUTOBUSACH JEST OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK PRZEZ UCZNIÓW.
PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW
W R. SZK. 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, który rozliczy się z  kompletu wypożyczonych podręczników w bieżącym roku szkolnym( zwroty będą przyjmowane również we wrześniu 2020), otrzyma komplet książek do następnej klasy we wrześniu 2020 roku.

Rodzice we własnym zakresie muszą kupić :

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO
klasa 4  
Wir smart 1 (podręcznik + smartbuch – rozszerzony zeszyt ćwiczeń). Wydawnictwo Klett
klasa 5
Wir smart 2 (podręcznik + smartbuch – rozszerzony zeszyt ćwiczeń). Wydawnictwo Klett
klasa 6
Wir smart 3 (podręcznik + smartbuch – rozszerzony zeszyt ćwiczeń).  Wydawnictwo Klett

PODRĘCZNIKI DO RELIGII :
KLASA 1
Podręcznik: PAN BÓG JEST NASZYM OJCEM . cz. 1 i 2  Autor : ks. Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 2
Podręcznik: KOCHAMY PANA JEZUSA + ĆWICZENIA. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 3
Podręcznik: PRZYJMUJEMY  PANA JEZUSA + ĆWICZENIA. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 4
Podręcznik: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 5
Podręcznik: BÓG SZUKA CZŁOWIEKA.cz. 1 i 2 Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 6
Podręcznik: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 7
Podręcznik: SPOTKANIE ZE SŁOWEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 8
Podręcznik: ABY NIE USTAĆ W DRODZE. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań

Odpłatność za obiady
marzec  2020r.
uczniowie:    22 x 5,00 zł  =  110,00 zł
pracownicy: 22 x 7,00 zł = 154,00 zł
Należność płatna do 10.03.2020r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
 
Prosimy o terminowe wpłaty.


ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻNINIE
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie prosi zainteresowanych  rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej placówki o  osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły w celu zapisania dziecka  do pierwszej klasy.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina z dnia 24 stycznia 2020 zapisy rozpoczną się od 2 marca 2020
i  potrwają do 31 marca 2020.
Dokumenty do pobrania
: Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1 - POBIERZ
                                             
Wola przyjęcia - POBIERZ
 Zgoda rodziców na udział ucznia w dyskotece walentynkowej,
która odbędzie się 14 lutego 2020
                
                          do pobrania TUTAJ
 
Odpłatność za obiady luty  2020r.
 
   uczniowie:    15 x 5,00 zł  =  75,00 zł
   pracownicy: 15 x 7,00 zł = 105,00 zł  

  Należność płatna do 10.02.2020r.
  na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
 
                                Prosimy o terminowe wpłaty.

Harmonogram
Spotkań z Rodzicami
21 stycznia 2020 r. (wtorek) klasy I- III

Klasy I godz. 16:00
 
Klasa I a sala nr 24
 
Klasa I b sala nr 23
 
Klasa I c sala nr 22

Klasy II godz. 16:30
 
Klasa II a sala nr 32
 
Klasa II b sala nr 33
 
Klasa II c sala nr 26

Klasy III godz. 17:00
 
Klasa III a sala nr 28
 
Klasa III b sala nr 25
 
Klasa III c sala nr 34
22 stycznia 2020 r. (środa) klasy IV- VIII


Klasy IV i V godz. 16:00
 
Klasa IV a sala nr 35
 
Klasa V a sala nr 37
 
Klasa V c sala nr 34
 
Klasa V d sala nr 33


Klasy VI godz. 16:30
 
Klasa VI a sala nr 7
 
Klasa VI b sala nr 39
 
Klasa VI c sala nr 41
 
Klasa VI d sala nr 6
Klasy VII godz. 17:00
 
Klasa VII a sala nr 9
 
Klasa VII b sala nr 28


Klasy VIII  i V b godz. 17:30
 
Klasa VIII a sala nr 40
 
Klasa VIII b  sala nr 38
 
Klasa V b sala nr 32


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W DNIU 10 STYCZNIA 2020
1 i  2 lekcja zajęcia według planu
Godz. 10:00 klasy I-III udział w akademii z okazji Święta Szkoły pod opieką nauczycieli uczących - sala gimnastyczna
Godz. 10:00 klasy IV-VIII wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli uczących
Godz. 10:00 klasy I-VIII udział w uroczystościach związanych ze Świętem Szkoły na boisku szkolnym
Godz. 11:45 klasy VII-VIII udział w akademii z okazji Święta Szkoły pod opieką nauczycieli uczących - sala gimnastyczna
Obowiązuje strój apelowy

Odjazdy autobusów
Godz 11:40 klasy I-VI
Godz 12:45 klasy VII i VIII

Odpłatność za obiady  styczeń  2020r.
uczniowie:    13 x 4,70 zł  =  61,10 zł
pracownicy: 13 x 6,70 zł = 87,10 zł
Należność płatna do 10.01.2020r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004. Prosimy o terminowe wpłaty.                                  
Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020 .
W dniach 2 i 3 stycznia 2020 roku dyżur w szkole będą pełnili nauczyciele w godz. od 7.30 - 13.30.  Ostatni dzień zajęć lekcyjnych to  piątek  20 grudnia 2019. Do szkoły wracamy 7 stycznia 2020.


Uprzejmie informujemy, że spotkanie z Rodzicami w klasie Vc, z powodu nieobecności wychowawcy nie odbędzie się w zaplanowanym terminie ( 28 listopada 2019).
O nowym terminie wychowawca poinformuje Rodziców w e- dzienniku Librus.
Odpłatność za obiady    grudzień 2019r.
 
uczniowie:    15 x 4,70 zł  =  70,50 zł
 pracownicy:  15 x 6,70 zł = 100,50 zł

Należność płatna do 10.12.2019r. na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
 Prosimy o terminowe wpłaty.


Zgoda rodziców na udział ucznia w dyskotece andrzejkowej,
która odbędzie się listopada 2019 do pobrania TUTAJ

                                         
Harmonogram
Spotkań z Rodzicami
 
27.11.2019 r. (środa) klasy I- IV i Va
 

 
Klasy I godz. 16:00
 
Klasa I a sala nr 25
 
Klasa I b sala nr 23
 
Klasa I c sala nr 22
 

 
Klasy II godz. 16:30
 
Klasa II a sala nr 32
 
Klasa II b sala nr 33
 
Klasa II c sala nr 26
 

 
Klasy III i IV i Va  godz. 17:00
 
Klasa III a sala nr 34
 
Klasa III c sala nr 28
 
Klasa IV a sala nr 35
 
Klasa V a sala nr 37
 

 
28 listopada 2019 r. (czwartek)
klasy V- VIII
 
Klasy V godz. 16:00
 
Klasa V b sala nr 37
 
Klasa V c sala nr 32 - WYWIADÓWKA DLA KLASY VC JEST ODWOŁANA          
 
Klasa V d sala nr 34
 

 
Klasy VI godz. 16:30
 
Klasa VI a sala nr 7
 
Klasa VI b sala nr 28
 
Klasa VI c sala nr 41
 
Klasa VI d sala nr 6
 

 
Klasy VII i VIII a godz. 17:00
 
Klasa VII a sala nr 9
 
Klasa VII b sala nr 39
 
Klasa VIII a sala nr 40

 
Klasa VIII b godz. 17:30
 Klasa VIII b  sala nr 38


Odpłatność za obiady
listopad 2019r.

 uczniowie: 19 x 4,70 zł = 89,30 zł
 pracownicy: 19 x 6,70 zł = 127,30 zł

Należność płatna do 10.11.2019r.    na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004

                                                                         Prosimy o terminowe wpłaty.
Uwaga uczniowie klas I-IV

Pamiętamy o polskich tradycjach !!! Przed  uroczystością Wszystkich Świętych
30 października w naszej szkole odbędzie się

Zapraszamy wszystkie dzieci do przebrania sie za dowolną postać świętej czy świętego ( lub Anioła) w dniu 30 października ( środa) . Na przebranych uczniów czekają słodkie upominki. Najpiękniejsze stroje można będzie zaprezentować na szkolnym apelu 30.X. o godz. 10.00 ( sala gimnastyczna)
                
DODATKOWA REKRUTACJA
Uprzejmie informujemy, ze w dniach od 10-11 października 2019 trwa dodatkowy nabór  uczestników do projektu "Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin", który jest realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.
W projekcie realizowane są zajęcia :
kreatywność - zajęcia warsztatowe i rozwijające
język angielski, przyroda, chemia
,biologia, geografia, fizyka, matematyka .
W każdym
z tych przedmiotów są grupy
rozwijające i wyrównujące.

Chętni uczniowie mogą zgłosić się do nauczyciela przedmiotu
lub wychowawcy
z wypełnionymi dokumentami, które można pobrać  poniżej :

                 
                 


Zgoda rodziców na udział ucznia w dyskotece szkolnej,
która odbędzie się 8 października do pobrania - TUTAJUwaga !
 Masz pomysł, wiesz co jest potrzebne naszej szkole....
 Napisz na AnswerGarden
 Wpisz wiadomość w białe pole i wyślij klikając Submit


Odpłatność za obiady październik
 uczniowie:    22 x 4,70 zł  = 103,40 zł
 pracownicy:  22 x 6,70 zł = 147,40 zł
 
 
  Należność płatna do 10.10.2019r. na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004.
 Prosimy o terminowe wpłaty.


Harmonogram spotkań z rodzicami
 
17 września 2019 r. (wtorek)
Godz. 16:00 klasy I – III Szkoły Podstawowej
klasa I a sala nr 24      klasa II a sala nr 32           klasa III a sala nr 28       
klasa I b sala nr 23      klasa II b sala nr 33           klasa III b sala nr 25
klasa I c sala nr 22      klasa II c sala nr 26           klasa III c sala nr 34
Godz. 17:00 klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej
klasa IV a  sala nr 35

klasa V a  sala nr 37     klasa VI a sala nr 7          klasa VII a sala nr 9         klasa VIII a sala nr 40
klasa V b  sala nr 32     klasa VI b sala nr 39        klasa VII b sala nr 28       klasa VIII b sala nr 38
klasa V c  sala nr 34     klasa VI c sala nr 41
klasa V d  sala nr 33     klasa VI d sala nr 6
 
Godz. 18:00 przedstawienie wymagań programowychz poszczególnych przedmiotów
klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej
sala   nr 34 język polski                           
sala   nr 35 języki obce
sala nr 37 historia,WOS
sala nr 38 religia, etyka,przedmioty artystyczne
sala   nr 39 wychowanie   fizyczne
sala   nr 40 matematyka, informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
sala   nr 9 biologia, przyroda, geografia, chemiaUprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. (poniedziałek)
Godzina 8:00 – klasy I-III – sala gimnastyczna.
Godzina 10:30 – klasy IV-VIII – sala gimnastyczna
Msza święta
Godzina 9:30 – Msza św. w kościele p.w. św. Floriana w Żninie (uczniowie klas I – VIII)

Kursy autobusów

Dojazd do szkoły na godzinę 8:00 i 9:30 (ze wszystkich kierunków).
Powrót ze Żnina – godzina 11:30 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

Zapisy na korzystanie ze stołówki szkolnej w r. szk. 2019/2020

Informujemy, że trwają zapisy na korzystanie ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.
W tym celu rodzic/opiekun  wypełnia kartę zgłoszeniową, którą można pobrać u intendentki lub TUTAJ
Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,70 zł .
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
                                                   numer konta 56818100000008103820000004.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy. Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki( zgodnie z regulaminem szkoły).

                              W kolejnych miesiącach płatność z góry do 10-go każdego miesiąca.Odpłatność za obiady wrzesień 2019 r.
uczniowie:    16 x 4,70 zł  =  75,20 zł

Należność płatna do 13.09.2019r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty.


Wykaz   zajęć   pozalekcyjnych  
dla   Szkoły   Podstawowej   nr 1 im.   Powstańców Wielkopolskich  w   Żninie
w   ramach   projektu   RPKP.10.02.02-04-0013/18
harmo-no-gram
Zajęcia
rodzaj
zajęć
grupa
liczba
godzin
liczba
uczestników
klasa
nauczyciel prowadzący
1KREATYWNOŚĆR34081Maria Dorszewska
2R2
40
81
Barbara Lubik
3
KREATYWNOŚĆ
R1
40
81
Ewa Słomkowska
4WAR4
40
81
Ewa Słomkowska
5
KREATYWNOŚĆ
WAR5
40
81
Barbara Lubik
6WAR6
40
81
Maria Dorszewska
7JĘZYK
ANGIELSKI
R1
40
8
2Dorota Nowak
8
R
2
40
8
2
Dorota Nowak
9
R
3
40
8
2
Dorota Nowak
10
R
4
40
8
3Kalina Kończal
11
R
5
40
8
8Anna Niewolska
12W6
40
8
2
Rita Bigoszewska
13
W
7
40
8
2
Rita Bigoszewska
14
W
8
40
8
2Rita Bigoszewska
15
W
9
40
8
3
Anna Niewolska
16
W
10
40
8
8Kalina Kończal
17PRZYRODAR1
40
8
5Elżbieta Piechowiak
18R2
40
8
5
Elżbieta Piechowiak
19W3
40
8
5
Elżbieta Piechowiak
20W4
40
8
5
Elżbieta Piechowiak
21TIKR14085Patrycja Rossa- Domagała
22WAR24085
Patrycja Rossa- Domagała
23MATEMATYKAR14086Katarzyna Chytrowska
24W24086
Katarzyna Chytrowska
25JĘZYK NIEMIECKIR14087Dawid Bogucki
26W24087Karolina Lis
27FIZYKAR14087Marcin Nowak
28W24087
Marcin Nowak
29GEOGRAFIAR14087Karolina Pietraszko- Kopczyńska
30W24087
Karolina Pietraszko- Kopczyńska
31BIOLOGIAR14087Beata Ziółkowska - Naliwajska
32W24087
Beata Ziółkowska - Naliwajska
33CHEMIAR14087
Beata Ziółkowska - Naliwajska
34W24087
Beata Ziółkowska - Naliwajska
R -  zajęcia rozwijające     W - zajęcia wyrównawcze      WAR - warsztaty
ATRAKCJE I ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI NA PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ŻNIN W 2019 ROKU II TURNUS 1.07-5.07.2019 r. - ZOBACZ TUTAJ

Dnia 24 czerwca 2019 rozpoczęły się "WAKACJE Z JEDYNKĄ "-I turnus - ZOBACZ PROGRAM
Dnia 1 lipca 2019 rozpoczną  się "WAKACJE Z JEDYNKĄ "-II turnus - ZOBACZ PROGRAM

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI NA PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ŻNIN W 2019 ROKU I TURNUS 24.06-28.06.2019 r. TUTAJKażdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, który rozliczy się z  kompletu wypożyczonych podręczników
w bieżącym roku szkolnym, otrzyma komplet książek do następnej klasy we wrześniu 2019 roku.

Natomiast rodzice muszą zakupić we własnym zakresie :

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO :
KLASA 4
Wir smart 1 + zeszyt ćwiczeń SMARTBUCH - Wyd. Klett
KLASA 5
Wir smart 2 + zeszyt ćwiczeń SMARTBUCH - Wyd. Klett
KLASA 6
Wir smart 3 + zeszyt ćwiczeń SMARTBUCH - Wyd. Klett


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII :
KLASA 1

Podręcznik: JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 2
Podręcznik: KOCHAMY PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 3
Podręcznik: PRZYJMUJEMY  PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 4
Podręcznik: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 5
Podręcznik: WIERZĘ W BOGA. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 6
Podręcznik: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 7
Podręcznik: SPOTKANIE ZE SŁOWEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 8
Podręcznik: ABY NIE USTAĆ W DRODZE. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań


Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2018/2019
 

 
18 czerwca 2019 r. (wtorek)
 

 
Godz. 16:00 – Pożegnanie klasy VIII – stara sala gimnastyczna
 
19 czerwca 2019 r. (środa)
 
Godzina 8:00 – klasy I–III – stara sala gimnastyczna
 
Godzina  10:30 – klasy IV-VII – stara sala gimnastyczna
 
Godzina 9:00 – klasa VIII rozdanie świadectw – sala nr 41
 
 
Msza święta:
 
Godzina  9:30 – Msza św. w kościele p.w. św. Floriana (uczniowie klas I – VIII)
 
 
Kursy autobusów:
 
19.06.2019 r. – dojazd do szkoły na godzinę 8:00 – uczniowie klas I-III i VIII,  
                                                  na godzinę 9:30 – uczniowie klas IV-VII
 
Powrót ze Żnina – godzina 10:30 oraz 12:00 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).
 
 
                                                                 OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie  informuje, że od dnia 12.06.2019 r. do piątku 14.06.2019 r. skrócone  zostaną zajęcia edukacyjne, ze względu na panujące upały. Plan zajęć  będzie wyglądał w następujący sposób:
- 8:00-8:30- pierwsza godzina lekcyjna
- 8:35-9:05- druga godzina lekcyjna
- 9:10-9:40- trzecia godzina lekcyjna
- 9:45-10:15- czwarta godzina lekcyjna
- 10:30-11:00- piąta godzina lekcyjna
- 11:05-11:35- szósta godzina lekcyjna
- 11:40-12:10- siódma godzina lekcyjna
- 12:15-12:45- ósma godzina lekcyjna
Autobusy odwożące uczniów do domu we wszystkich kierunkach będą kursowały w godzinach od 11.00 i od 12.10.
W zależności od pogody, powyższe godziny mogą obowiązywać do 18 czerwca 2019 r. (informacja będzie przekazana w piątek).

                                                                                       Pozdrawiam,
                                                                                             Marek OrzechowskiDyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w  Żninie informuje, że w dniu 12.06.2019 r. skrócone zostaną zajęcia edukacyjne ze względu na panujące upały plan zajęć będzie wyglądał w  następujący sposób:
8:00-8:30- pierwsza godzina lekcyjna
8:35-9:05- druga godzina lekcyjna
9:10-9:40- trzecia godzina lekcyjna
9:45-10:15- czwarta godzina lekcyjna
10:30-11:00- piata godzina lekcyjna
11:05-11:35- szósta godzina lekcyjna
11:40-12:10- siódma godzina lekcyjna
12:15-12:45- ósma godzina lekcyjna
Autobusy podstawione będą na godzinę 11:00 oraz godzinę 12:10
Obiad będzie wydawany o godzinie 10:15

             ZWROT PODRĘCZNIKÓW  - czerwiec 2018'
Informujemy, że od 7 czerwca rozpoczynamy odbiór zestawów podręczników w  bibliotece szkolnej.
Harmonogram  zwrotu podręczników dla klas  znajduje się w Ogłoszeniach w e-dzienniku (Librus).
Przypominamy, że każdy uczeń, który ma wypożyczone podręczniki z biblioteki szkolnej jest zobowiązany do ich oddania  w terminie do 13 czerwca 2017.
Jednocześnie przypominamy, że w klasach I-III za zniszczone książki  należy zapłacić aktualną cenę wpłacając pieniądze na konto. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek BS „Pałuki” o/Żnin 40 8181 0000 0008 1038 2000 0001. Odbiorca : Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie. W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik klasa …, tytuł...... część ....... .
Jako dowód rozliczenia się  za utracony, uszkodzony podręcznik  rodzic  przedstawia dowód przelania środków na ww. rachunek nauczycielom bibliotekarzom.

Natomiast w klasach IV - VIII uczeń, który zniszczył książkę musi ją odkupić. Podręczniki można kupić w księgarniach ( sklepach) internetowych wydawnictw :
Uczeń oddaje do biblioteki szkolnej cały komplet podręczników z płytami CD
Ostateczny termin rozliczenia z kompletu podręczników w klasach I-VII upływa 6 września 2019
Uczniowie klasy VIII muszą rozliczyć sie z podręczników do 14 czerwca 2019Odpłatność za obiady  czerwiec 2019r.


  uczniowie: 12 x 4,00 zł  = 48,00 zł
  pracownicy: 12 x 6,00 zł = 72,00 zł

 Należność płatna do 10.06.2019r.
 na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
 Prosimy o terminowe wpłaty
dokumenty do pobrania :


Zaproszenie
na ,,Drzwi Otwarte 2019”
w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Żniński
Odpłatność za obiady  maj  2019r.

   uczniowie: 20 x 4,00 zł  = 80,00 zł
   pracownicy: 20 x 6,00 zł = 120,00 zł

  Należność płatna do 10.05.2019r.
  na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
  Osoby, ktore zapłaciły za kwiecień  52,00 zł proszę pomniejszyć  kwotę za maj o 32,00 zł- uczniowie,
  a pracownicy o 48,00 zł  jeśli zapłacili 78,00 zł. Osoby ( dotyczy uczniów), ktore nie zapłaciły jeszcze za                                             kwiecień płacą zaległość w kwocie 20,00 zł. Prosimy o terminowe wpłatySZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2019  (piątek) została zawieszona akcja protestacyjna pracowników oświaty.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dni 29 i 30 kwietnia oraz 2  maja 2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach w szkole będą odbywały sie dyżury opiekuńcze dla dzieci  w godzinach od 7:30  do 13:30. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od poniedziałku 6 maja 2019 zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

                                                                              Dyrektor szkoły
                                                                                Marek Orzechowski


Wyniki konkursu wiedzy dla uczniów klas IV:
 
„Co wiesz o świętym Janie Pawle II?”
 
 
I  miejsce  Olgierd Pawłowski kl. IV b
II miejsce  Maksymilian Reiter kl. IV a
III miejsce Filip Tafelski kl. IV a
Wyróżnienia: Kacper Augustyniak kl. IV a, Emil Zwierzykowski kl. IV a
Gratulacje! Maria Śliwińska


OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH
 
PODCZAS STRAJKU NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 
W DNIACH 8-10 KWIETNIA 2019 r.:

Nazwa placówki
        

Rodzaj zajęć
Daty i godziny zajęć
        

Maksymalna liczba dzieci, dla których mogą być zapewnione zajęcia/ grupa wiekowa
Miejski Ośrodek Sportu,
 
ul. Gnieźnieńska 7
1. gry i zabawy świetlicowe (nauka gry w szachy, nauka gry w Baśkę),
 
2. gry i zabawy na Orliku
 
 
1. gry i zabawy świetlicowe (nauka gry w szachy, nauka gry w Baśkę),
 
2. gry i zabawy na Orliku,
 
3. zajęcia na siłowni zewnętrznej z instruktorem
 
 
1. gry i zabawy świetlicowe (nauka gry w szachy, nauka gry w Baśkę),
 
2. gry i zabawy na Orliku  
8 kwietnia 9.00-14.00
 
9.00 – 14.00
 
 
9 kwietnia:
 
9.00-14.00
 
9.00-14.00
 
10.00-13.00
 
 
 
10 kwietnia:
 
9.00-14.00
 
9.00-14.00
30, bez ograniczeń wiekowych
 
30 j.w.
 
30 j.w.
 
 
30 j.w.
 
20  (od 14 r.ż.)
 
 
30 bez ograniczeń wiekowych
 
30 j.w.
Miejski Ośrodek Sportu,
 
ul. Szkolna 12, przy współpracy z Pałuckim WOPR
1. pokaz i nauka pierwszej pomocy,
 
2. zapoznanie się ze sprzętem ratunkowym wykorzystywanym w ratownictwie wodnym ,
 
3. gry i zabawy sprzętem ratunkowym rzut kołem do celu i na odległość rzut rzutką do celu i na odległość,
 
4. nauka korzystania z kajaków i sprzętu wodnego,
 
5. ognisko z muzyką.
8 – 10 kwietnia:
 
9.00-14.00
Bez ograniczeń wiekowych około 50 osób
ŻDK, ul. Pocztowa 15
- kącik z grami planszowymi i kolorowankami
 
- warsztaty artystyczne "recyklingowe budowle"
 
- zajęcia artystyczne - zdobienie wielkanocnego drzewa
 
- zajęcia muzyczne - karaoke party
 
- drużynowe kalambury
8-10
  
kwietnia
        

8-11 lat
(max 30 osób)
COP ul. Śniadeckich   15
        

  
  
COP posiada trzy gry edukacyjne dla młodzieży o rozwoju polskiej spółdzielczości - "SamoorganizujMY się"
Gra przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Każdy z graczy może wcielić się w niej w rolę kierownika jednej z historycznych spółdzielni. Autorzy zadbali o odwzorowanie realiów epoki – na kartach znajduje się blisko 150 zdjęć i opisów historycznych postaci, wydarzeń oraz instytucji. Jeden komplet przeznaczony jest dla od 2 do 7 osób. Sama rozgrywka zajmuje około 45 minut.
max.   21 osób
12-18 lat
Miejska i Powiatowa   Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4
        

  
  
  
Program zajęć:
9.00 – ciekawe zbiory żnińskiej biblioteki – lekcja biblioteczna
10.00 – Pani Kredka zaprasza – wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami (m.in. rysowanie z zasłoniętymi oczami)
11.00 – zabawy słowem – biblioteczne koło fortuny, konkursy, rebusy, szarady, quizy itp.
12.00 – Planszóweczki – wspólne zabawy z wykorzystaniem gier planszowych i puzzli dostępnych w bibliotece.
Ponadto w bibliotece odbędą się warsztaty z kodowania, podczas których dzieci dowiedzą się, czym jest programowanie, co można dzięki temu uzyskać, skonstruować, polepszyć.
Zajęcia te odbędą się 9.04.2019 r. od godz. 13.00.
Dodatkowo w bibliotece odbywać się będą zajęcia z bajkoterapii dla dzieci z wykorzystaniem m. in. książek M. Molickiej.
Do dyspozycji uczniów będą również tablety i komputery.

9 kwietnia od godz. 13.00
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
Bezpłatny   wstęp dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Żnin do Magistratu w Żninie i   Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Będzie także możliwość skorzystania   bezpłatnie z usług przewodnika
8-11 kwietnia" W mocy Bożego Ducha"
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7 - 10 kwietnia 2019

Niedziela             godz. 12:00  - Msza Święta z nauka dla dzieci
7 kwietnia           godz. 15:00  - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek        godz.  9:30   -  spotkanie z uczniami klas V - VIII
8 kwietnia           godz. 10:45  -  spotkanie z uczniami klas I - IV

Wtorek               godz. 9:30   -   spotkanie z uczniami klas V - VIII
9 kwietnia           godz. 10:45  -  spotkanie z uczniami klas I - IV

Środa                 godz. 9:30    -  Msza Święta z udziałem uczniów klas V - VIII
10 kwietnia         godz. 10:45  -   Msza Święta z udziałem uczniów klas I - IV

Rekolekcje w kosciele Św. Floriana odbywać się będą podczas lekcji. Uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli. Po zakończonych naukach wracają do szkoły na dalsze lekcje.

Wyniki konkursu wiedzy o świętym Stanisławie Kostce
dla uczniów klas IV

 
I.Michalina  Adamczyk    II.Klaudia Sodkiewicz, Bartosz  Delekta , Wiktoria Pawlak III.Maja Karamol, Dominik Malak  i Emil Zwierzykowski   


   Odpłatność za obiady kwiecień 2019r.

    uczniowie: 13 x 4,00 zł  = 52,00 zł
   pracownicy: 13 x 6,00 zł = 78,00 zł

 Należność płatna do 10.04.2019r.
 na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
                                                                 Prosimy o terminowe wpłaty

    

Harmonogram
spotkań z rodzicam
klasy I – III
 
 
1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 16:30
 
klasa I b sala nr 23
3 kwietnia 2019 r. (środa)
  
godz.16:00 klasy I
 
klasa I a sala nr 22
 
klasa I c sala nr 26
 
godz. 16:30 klasy II i III
 
klasa II a  sala nr 28
 
klasa II b sala nr 25
 
klasa II c sala nr 32
 
klasa III a sala nr 24
klasy IV
  
godz. 16:00 klasy IV
 spotkanie na temat bezpieczeństwa w sieci – sala gimnastyczna, następnie spotkania z wychowawcami klas
  
klasa IV a  sala nr 33
 
klasa IV b  sala nr 37
 
klasa IV c  sala nr 34
 
klasa IV d  sala nr 38
  
4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 
klasy V – VIII
 
godz. 16:00 klasy V
 spotkanie na temat bezpieczeństwa w sieci – sala gimnastyczna, następnie spotkania z wychowawcami klas
 
klasa V a  sala nr 7
 
klasa V b  sala nr 39
 
klasa V c  sala nr 37
 
klasa V d  sala nr 33
godz. 16:45 klasy VI-VIII
spotkanie na temat bezpieczeństwa w sieci – sala gimnastyczna, następnie spotkania z wychowawcami klas
  
klasa VI a  sala nr 9
 
klasa VI b  sala nr 34
 
klasa VII a  sala nr 40
 
klasa VII b  sala nr 38
 
klasa VIII a  sala nr 41

Burmistrz Żnina serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do  udziału  w konkursie ekologicznym organizowanym przez
Urząd Miejski w Żninie .  Regulamin Konkursu "Nie pal śmieci jak leci"  - kliknij tutaj


UCZNIOWIE KLAS I-III
 ZAPRASZAMY  WAS  DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA
 FILM Z BOHATERAMI POWIEŚCI DETEKTYWISTYCZNEJ DLA DZIECI
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
Aby obejrzeć film wystarczy nabyć DARMOWY BILET WSTĘPU dostępny w bibliotece szkolnej. Jeśli chcesz bawić się razem z nami musisz się pośpieszyć. Liczba biletów jest ograniczona. Bilety do nabycia już od piątku…
 
                    NA FILM ZAPRASZAMY W ŚRODĘ 6 MARCA          STARTUJEMY PUNKTUALNIE O 12.00
 Seans potrwa do godziny 12.40.W trakcie projekcji filmu każdy uczestnik otrzyma darmową  porcję popcornu :)
 
                                                  KATEDRA BIBLIOTEKOZNAWSTWA
 
                          Pani Danka i pani Ania
 

Odpłatność za obiady  marzec 2019r.

uczniowie: 21 x 4,00 zł  = 84,00 zł
pracownicy: 21 x 6,00 zł = 126,00 zł

Należność płatna do 10.03.2019r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty    

Zgoda na uczestnictwo w dyskotece szkolnej, w dniu 14 lutego 2019r.
                                                      Zabawa karnawałowo-walentynkowa- DO POBRANIA TUTAJ
ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻNINIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie prosi zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej placówki o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły w celu zapisania dziecka do pierwszej klasy Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina z dnia 29 stycznia 2019 zapisy rozpoczną się 1 marca 2019 i  będą trwały do 29 marca 2019.
Więcej w zakładce Rekrutacja -Dokumenty


Odpłatność za obiady  luty 2019r.

uczniowie: 20 x 4,00 zł  = 80,00 zł
pracownicy: 20 x 6,00 zł = 120,00 zł

Należność płatna do 10.02.2019r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty.            

Harmonogram Spotkań z Rodzicami
 
8 stycznia 2018 r. (wtorek) klasy V- VII
Klasy V godz. 16:30      Klasy VI i VII godz. 17:00
 
Klasa V b sala nr 39          Klasa VI a sala nr 9
 
Klasa V c sala nr 37          Klasa VI b sala nr 6
 
Klasa V d sala nr 34          Klasa VII a sala nr 40
                                      Klasa VII b sala nr 38

9 stycznia 2018 r. (środa) klasy I- IV
Klasy I godz. 16:30       Klasy II i III godz. 17:00          Klasy IV godz. 17:30
  
Klasa I a sala nr 22         Klasa II a sala nr 28                     Klasa IV a sala nr 33
 
Klasa I b sala nr 23         Klasa II b sala nr 25                     Klasa IV b sala nr 37
 
Klasa I c sala nr 26         Klasa II c sala nr 32                      Klasa IV c sala nr 34
 
                                     Klasa III a sala nr 24                    Klasa IV d sala nr 38

Klasa V a godz. 16:30 sala nr 7
Klasa VIII a godz. 17:30 sala nr 41
 

 Odpłatność za obiady styczeń 2019r.

uczniowie:    11 x 4,00 zł  =  44,00 zł
pracownicy: 11 x 6,00 zł = 66,00 zł

Należność płatna do 10.01.2019r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty.  
Zapraszamy na fanpage'a naszego Samorządu Uczniowskiego  - tutaj link
Informujemy, że istnieje możliwość pisemnego kontaktu  z opiekunem SU,
panem Dawidem Boguckim.  Masz pytania do Nas? Pisz!:) -  patrz tutaj


    
                                                  
Serdecznie zachęcamy Państwa do głosowania na naszą szkołę w konkursie ,,wzorowa łazienka”, który organizowany jest przez firmę domestos. Wspólnymi siłami możemy zawalczyć o główną wygraną jaką jest remont  szkolnej łazienki. Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos.
Szczegóły na stronie internetowej  www.wzorowalazienka.pl, a także na gazetce informacyjnej znajdującej się przy wejściu do szkoły.

                                      Odpłatność za obiady listopad 2018r.

uczniowie:    19 x 4,00 zł  =  76,00 zł
pracownicy: 19 x 6,00 zł = 114,00 zł

Należność płatna do 10.11.2018r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty.

                                                                                     

Przypominamy, że piątek 2 listopada 2018  jest dniem wolnym od nauki szkolnej i zajęć opiekuńczych. Do szkoły przychodzimy w poniedziałek 5 listopada 2018.

W środę 31 października w naszej szkole, po raz pierwszy, odbędzie się

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-IV do wzięcia udziału w tradycyjnej polskiej zabawie.
Z okazji Święta Wszystkich Świętych przebierzcie się za postać jednego ze świętych i pokażcie strój całej szkole.
Bądźmy chociaż trochę świętymi. Dla wszystkich przebranych uczniów organizatorzy przewidują bardzo miłe niespodzianki. Więcej informacji u p. Marii Śliwińskiej

Harmonogram spotkań z rodzicami
 23 października 2018 r. (wtorek)
 
 godz. 16:30 klasy I
 
klasa I a sala 22
klasa I b sala 23
klasa I c sala 26
 
godz. 17:00 klasy II i III
 
klasa II a sala 28
klasa II b sala 25
klasa II c sala 32
 
klasa III a sala 24
 
godz. 17:30 klasy VI a, VI b, V d

klasa V d sala 37
klasa VI a sala 9
klasa VI b sala 39
 24 października 2018 r. (środa)
 
godz. 16:30 klasy IV
 
klasa IV a sala 33
klasa IV b sala 32
klasa IV c sala 34
klasa IV d sala 9
 
godz. 17:00 klasy V
 
klasa V a sala 7
klasa V b - wywiadówka odwołana
klasa V c sala 37
 
godz. 17:30 klasy VII
 
klasa VII a sala 40
klasa VII b sala 38
 
godz. 18:00 klasa VIII
 
klasa VIII a sala 41Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w dyskotece szkolnej w dniu 9 października 2018 muszą przynieść
"Zgodę na uczestnictwo w dyskotece szkolnej", podpisaną przez rodziców. Do pobrania TUTAJOdpłatność za obiady październik 2018r.

uczniowie:    23 x 4,00 zł  =  92,00 zł
pracownicy: 23 x 6,00 zł = 138,00 zł

Należność płatna do 10.10.2018r.
na konto szkoły nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004
Prosimy o terminowe wpłaty.


Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 18 września 2018 r. (wtorek)
Klasy II – godz. 16:00 sala nr 32
Klasy I i III – godz. 17:00
I a sala nr 22
I b sala nr 23
I c sala nr 26
III a sala nr 24
Klasy IV godz. 17:00 spotkania w klasach z wychowawcami
klasa IV a  sala nr 33
klasa IV b sala nr 37
klasa IV c sala nr 34
klasa IV d sala nr 38
godz. 16:00 - 17:00 przedstawienie wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów
Przydział sal (przedstawienie wymagań edukacyjnych)
sala nr 34 j. polski
sala nr 35 j. obce
sala nr 37 historia, WOS
sala nr 38 religia, etyka, przedmioty artystyczne
sala nr 39 wychowanie fizyczne
sala nr 40 matematyka, informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
sala nr 9 biologia, przyroda, geografia, chemiaROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU GMINNEGO (GIMBUSA) - TUTAJ
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŻNIN
ROK SZKOLNY 2018/2019  -TUTAJ
Obiady będą wydawane od 10 września 2018 r.


Odpłatność za obiady wrzesień 2018r.
uczniowie: 15 x 4,00 zł  =  60,00 zł
pracownicy: 15 x 6,00 zł = 90,00 zł

Należność płatna do 10.09.2018r. na konto szkoły
    nr 56 8181 0000 0008 1038 2000 0004

                 W kolejnych miesiącach płatność z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.
                                                                                  Prosimy o terminowe wpłaty.Informujemy, że trwają zapisy na korzystanie ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019. W tym celu rodzic/opiekun  wypełnia kartę zgłoszeniową, którą można pobrać u intendentki lub TUTAJ
Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł, a  dla pracownika wynosi 6,00 zł.
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
numer konta 56818100000008103820000004.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki
( zgodnie z regulaminem szkoły).

                               W kolejnych miesiącach płatność z góry do 10-go każdego miesiąca.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca 2018 r. (czwartek)
Godz. 16:00 Pożegnanie klas III gimnazjum stara sala gimnastyczna
22 czerwca 2018 r. (piątek)
Godzina 8:00 – klasy IIII szkoły podstawowej stara sala gimnastyczna.
Godzina
8:00 klasa III gimnazjum rozdanie świadectw sala 7
Godzina  
10:30 klasy IV-VII szkoły podstawowej    stara sala gimnastyczna


Msza święta:

Godzina  9:30 Msza św. w kościele p.w. św. Floriana (uczniowie klas I VII szkoły podstawowej i III gimnazjum)

Kursy autobusów:


22.06.2016 r.
dojazd do szkoły na godzinę 8:00 uczniowie klas I-III SP i gimnazjum, na godzinę 9:30 uczniowie klas IV-VII
Powrót ze Żnina godzina 10:30 oraz 12:00 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY

Zasady przyznawania pomocy więcej ...
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, który rozliczy się z  kompletu wypożyczonych podręczników w bieżącym roku szkolnym, otrzyma komplet książek do następnej klasy we wrześniu 2018 roku.


Natomiast rodzice muszą zakupić we własnym zakresie :

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO :
KLASA 4
WIR SMART 1 (podręcznik i ćwiczenia SMARTBUCH) WYD. LEKTORKLETT
KLASA 5
WIR SMART 2 (podręcznik i ćwiczenia SMARTBUCH) WYD. LEKTORKLETT
KLASA 6
WIR SMART 2 (podręcznik i ćwiczenia SMARTBUCH) WYD. LEKTORKLETT

ĆWICZENIA DO HISTORII KLASA 6
HISTORIA „WCZORAJ I DZIŚ”  ZESZYT ĆWICZEŃ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII
KLASA 1

Podręcznik: JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 2
Podręcznik: KOCHAMY PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 3
Podręcznik: PRZYJMUJEMY  PANA JEZUSA + KARTY PRACY. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 4
Podręcznik: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 5
Podręcznik: WIERZĘ W BOGA. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 6
Podręcznik: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 7
Podręcznik: SPOTKANIE ZE SŁOWEM. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań
KLASA 8
Podręcznik: ABY NIE USTAĆ W DRODZE. Autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań

Odpłatność za obiad czerwiec 2018r.
uczniowie:  14 x 3,70 zł = 51,80 zł
pracownicy: 14 x 5,50 zł = 77,00 zł


      Należność płatna  do 10.06.2018r.
                     

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
numer konta 56818100000008103820000004.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki
( zgodnie z regulaminem szkoły).

Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za maj. Kwota za maj 2018r. wynosiła 66,60 zł
Prosimy o terminowe wpłaty wyłącznie na konto bankowe szkoły            Ułani w Żninie


W dniu 6  czerwca 2018 roku o godzinie 800 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie  pojawią się ułani. W ramach wizyty odbędą się pokazy walki szablą i lancą, wygłoszony zostanie także referat o Powstaniu Wielkopolskim oraz roli kawalerii w powstaniu.  Na zakończenie wizyty ułani złożą wiązanki przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na terenie szkoły.

Idea rajdu konnego szlakiem 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich narodziła
się z początkiem roku 2018 – Roku Obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W wyniku konsultacji członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski” ustalili,
że rajd konny powstańczym szlakiem będzie dobrą okazją do zainteresowania mieszkańców lokalną historią, a także wyjątkową okazją do zamanifestowania przywiązania do narodowej tożsamości. W ten sposób, członkowie stowarzyszenia będący również potomkami powstańców wielkopolskich chcą oddać hołd  bohaterom walczącym o naszą wolność.Organizatorem rajdu jest Oddział Terenowy im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. Oddział konny złożony z 7 ułanów
w mundurach 3 Pułku Ułanów odwiedza miejsca, w których w czasie Powstania  Wielkopolskiego walczyły pododdziały 3 Pułku Ułanów. Projekt uzyskał dotację Prezydenta Miasta Gniezna, Pana Rafała Budasza, wsparcie członków stowarzyszenia oraz władz samorządowych Trzemeszna, Mogilna, Żnina Łabiszyna i Szubina, które pozytywnie odniosły się do tej wyjątkowej idei upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i pomogły organizacyjnie i finansowo w realizacji wydarzenia.
Organizatorzy rajdu oraz władze samorządowe gminy Żnin serdecznie zapraszają na wspólne przeżywanie i świętowanie jubileuszowego roku 2018
.
Informujemy, że dzień 31 maja 2018 (czwartek) i 1 czerwaca 2018 (piątek) to dni wolne od zajęć
edukacyjnych i opiekuńczych.ZWROT PODRĘCZNIKÓW  - czerwiec 2018'
Przypominamy, że każdy uczeń, który ma wypożyczone podręczniki z biblioteki szkolnej jest zobowiązany do ich oddania  w terminie do 1
5 czerwca 2018.
Jednocześnie przypominamy, że książki można odkupić  na stronie internetowej wydawnictwa Nowa Era https://sklep.nowaera.pl/

                    
                                               Uczeń oddaje do biblioteki szkolnej cały komplet podręczników z płytami CD

Odpłatność za obiady maj 2018r.

uczniowie:  18 x 3,70 zł = 66,60 zł
pracownicy: 18 x 5,50 zł = 99,00 zł

Należność płatna  do 10.05.2018r.
                     
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
w Żninie

numer konta 56818100000008103820000004.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki( zgodnie z regulaminem szkoły).

Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za kwiecień. Kwota za kwiecień 2018 r. wynosiła 66,60
   

 Prosimy o terminowe wpłaty – wyłącznie na konto szkoły.

Informujemy, że Gmina Żnin organizuje PÓŁKOLONIE 2018 "WAKACJE Z PIĄTKĄ", które odbędą się w Szkole  Podstawowej nr 5 w Żninie. Poniżej znajduje się  szczegółowy regulamin oraz karta kwalifikacyjna uczestnika  - do pobrania.

REGULAMIN PÓŁKOLONII - POBIERZ

KARTA KWALIFIKACYJNA - POBIERZRozpoczęcie egzaminów w środę 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00
Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły na 8:15
Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację uczniowską


Harmonogram egzaminów :

18 kwietnia 2018 r.( ŚRODA) - Część humanistyczna
- godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 11.00 z zakresu języka polskiego

19 kwietnia 2018 r. ( CZWARTEK) - Część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 11.00 z zakresu matematyki

20 kwietnia 2018 r. ( PIĄTEK)-  Egzamin z języka angielskiego.
- godz. 9.00 egzamin na poziomie podstawowym
- godz. 11.00 egzamin na poziomie rozszerzonym

Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć
linijkę. Rysunki
jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem

Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego
trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie
trwa 60 minut.
Część druga egzaminu gimnazjalnego
matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki
trwa 90 minut
b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
trwa 60 minut.
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności
z zakresu języka obcego nowożytnego
a. na poziomie podstawowym
trwa 60 minut
b. na poziomie rozszerzonym
trwa 60 minut.Harmonogram spotkań
z rodzicami

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
klasy I IV Szkoły Podstawowej


Kasy I i II godz. 16:00       Klasy III godz.16:30           Klasy IV godz. 17:00
Klasa Ia sala nr 28                Klasa IIIb sala nr 33               Klasa IVa sala nr 37
Klasa Ib sala nr 22                Klasa IIIc sala nr 25               Klasa IVb sala nr 38
Klasa Ic sala nr 23                                                           Klasa IVc sala nr 39
Klasa IIa sala nr 26                                                          Klasa IVd sala nr 40

24 kwietnia 2018 r. (wtorek)
klasy V VII Szkoła Podstawowa
i III Gimnazjum


Klasy III i V godz. 16:00         Klasy VI godz. 16:30          Klasy VII i III gim. godz. 17:00
Klasa IIIa sala nr 32                   Klasa VIa sala nr 40               Klasa VIIa sala nr 41
Klasa IIId sala nr 34                   Klasa VIb sala nr 38               Klasa III a gim. sala nr 7   
Klasa Va sala nr 9                       Klasa VIc sala nr 6
Klasa Vb sala nr 39          
Informujemy, że test predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim odbędzie się w piątek 6 kwietnia o godz. 15:00 w salach nr 40 i 41.
Test trwa 60 minut. Zabierzcie ze sobą aktualną legitymację szkolną i niezmazywalny długopis.

Odpłatność za obiady kwiecień 2018r.

uczniowie:  18 x 3,70 zł = 66,60 zł
pracownicy: 18 x 5,50 zł = 99,00 zł

Należność płatna  do 10.04.2018r.
                     
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
w Żninie

numer konta 56818100000008103820000004.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki( zgodnie z regulaminem szkoły).

Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za marzec. Kwota za marzec 2018r. wynosiła 74,00 zł
   

 Prosimy o terminowe wpłaty – wyłącznie na konto szkoły.
         D
RZWI OTWARTE

Zapraszamy wszystkich pierwszoklasistów wraz  rodzicami  
do naszej szkoły na Drzwi Otwarte w dniu 17 marca 2018  
na godz.9:00.
                                      Czeka na Was wiele atrakcji.REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 12-14 marca 2018
Uczniowie naszej  szkoły  w czasie zajęć lekcyjnych będą uczestniczyć w rekolekcjach  w kościele św. Floriana.
W czasie rekolekcji  uczniowie  będą pod opieką  nauczycieli. Lekcje odbywać się będą według planu.Odpłatność za obiady marzec 2018r.

uczniowie:  20 x 3,70 zł = 74,00 zł
pracownicy: 20 x 5,50 zł = 110,00 zł

Należność płatna  do 10.03.2018r.
                     
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1
w Żninie

numer konta 56818100000008103820000004.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki( zgodnie z regulaminem szkoły).

Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za luty. Kwota za luty 2018r. wynosi 37,00 zł
   

 Prosimy o terminowe wpłaty – wyłącznie na konto szkoły.         Przypominamy!
Trwa nabór do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim !
Nie przegap terminów!
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 23 marca.
Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 6 kwietnia.
Lista uczniów przyjętych do klasy z rozszerzonym językiem angielskim zostanie ogłoszona 21 kwietnia.
Drodzy Rodzice, czekamy na Wasze podania !
Trzecioklasisto, jeżeli lubisz język angielski i chcesz poszerzać swoją wiedzę warto spróbować swoich sił w klasie językowej.ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻNINIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie prosi zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej placówki o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły w celu zapisania dziecka do pierwszej klasy.

obwód szkoły
dokumenty do pobrania

Zapisu można dokonać od 1 marca do 28 marca 2018 w godz. 8:30 - 14:30
Wyniki rekrutacji zostaną podane 30 marca 2018Harmonogram spotkań z rodzicami

30 stycznia 2018 r. (wtorek)
       klasy I IV


godz. 16:30 klasy I                       godz. 16:30 klasa II                    
klasa I a sala 23                                       klasa II a sala 26
  klasa I b sala 23
  klasa I c sala 23

godz. 17:00 klasy III                    godz. 17:30 klasy IV
 klasa III a sala gimnastyczna                     klasa IV a sala 38
  klasa III b sala gimnastyczna                     klasa IV b sala 39
  klasa III c sala 25                                     klasa IV c sala 40
  klasa III d sala 34                                     klasa IV d sala 37

 

31 stycznia 2018 r. (środa)
       klasy V
VII i III gimnazjum


godz. 16:30 klasy V                        godz. 17:00 klasy VI
klasa V a sala 34                                       klasa VI a sala 40
  klasa V b sala 39                                       klasa VI b sala 38
                                                                 klasa VI c sala 33

godz. 17:30 klasa VII                    godz. 17:30 klasa III a gim.
klasa VII a sala 41                                      klasa III a sala 37Informujemy, że od dnia 1 lutego 2018 r. dowozy do szkół na trasach od nr1 do nr 8 będzie realizował Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku (dotychczas jeździł PKS Bydgoszcz). Opieką w trakcie dowozu będą się zajmowały te same osoby, które obecnie jeżdżą w pojazdach PKS Bydgoszcz.
Rozkład jazdy autobusów na trasach od nr 9 do nr 15 oraz gimbusa nie ulega zmianie.

Aktualny, obowiązujący od 1 lutego 2018 roku rozkład jazdy autobusów szkolnych na                                                                                                                                                                       

trasach od nr 1 do nr 8.-kliknij tutaj
Harmonogram uroczystości
„Święta Patrona Szkoły”
w dniu 11 stycznia 2018 r.

Klasy I-III szkoły podstawowej
godz.  10:00 udział w apelu z okazji „Święta Patrona Szkoły” pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:45 powrót do domu

Klasy IV-V szkoły podstawowej
godz.  10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:45 powrót do domu

klasy VI
VII szkoły podstawowej i  III gimn.
godz. 10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
godz. 11:45 uczestnictwo w uroczystościach na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców.

Kursy autobusów
Przyjazd do szkoły
na godz.
9:50 (wszyscy uczniowie) ze wszystkich kierunków.
Godziny wyjazdu z poszczególnych miejscowości:
- z Rydlewa                                      - 9:30
- z Radecka                                      - 9:30
- z Białożewina                                 - 9:10
- z Wenecji i Podgórzyna                    - 9:15
- z Jadownik                                     - 9:25
- z Murczyna                                     - 9:30
- z Bożejewice                                   - 9:20
- z Paryża                                         - 9:20
- z Brzyskorzystewka i Jaroszewa        - 9:20

Powrót do domu klasy
I V SP godz. 12:30,
klasy
VI VII SP i  III gim. godz. 13:30

W tym dniu nie będą wydawane obiady,
wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy.
Informujemy, że kurs autobusu rano na trasie Skarbienice - Rydlewo
jest przyspieszony  o 5 minut. Jest to spowodowane zmianami w organizacji ruchu drogowego od nowego roku.Odpłatność za obiady  styczeń 2017r.
uczniowie:  20 x 3,70 zł = 74,00 zł
pracownicy: 20 x 5,50 zł = 110,00 zł
Należność płatna
do 10.01.2018r.
                     
Wpłaty za obiady można dokonać  u intendentki lub przelewem  
na konto Szkoły Podstawowej nr 1
                                       numer konta 56818100000008103820000004.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki
( zgodnie z regulaminem szkoły).  
Prosimy o terminowe wpłaty.

Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za listopad.

Kwota za grudzień 2017r. wynosiła 51,00 zł
  
        

Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018. W tym czasie w szkole będą pełnione dyżury nauczcieli od 8:00 - 15:30. Ostatni dzień zajęć lekcyjnych to czwartek 21 grudnia 2017. Do szkoły wracamy 3 stycznia 2018.
Odpłatność za obiady
grudzień 2017r.

 
uczniowie:  15 x 3,40 zł = 51,00 zł
pracownicy: 15 x 5,00 zł = 75,00 zł

Należność płatna    
do 08.12.2017r.
                     
Wpłaty za obiady można dokonać u intendentki lub przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1,
numer konta
56818100000008103820000004. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się, jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki ( zgodnie z regulaminem szkoły).
Prosimy o terminowe wpłaty.


 Informacja dla osób, które nie uregulowały jeszcze należności za listopad:
Kwota za listopad wynosiła 71,40 zł

            

Harmonogram spotkań z rodzicami

22 listopada 2017 r. (środa)
klasy I – IV Szkoły Podstawowej


godz. 16:30 klasy I
          godz. 16:30 klasa II          godz. 17:00 klasy III            godz. 17:30 klasy IV  
 klasa I a sala 23
               klasa II a sala 26              klasa III a sala 32                klasa IV a sala 38
 klasa I b sala 23
                                                     klasa III b sala 33                klasa IV b sala 3
 klasa I c sala 23
                                                     klasa III c sala 25                 klasa IV c sala 40
                                                                              klasa III d sala 34                 klasa IV d sala 37

23 listopada 2017 r. (czwartek)
klasy V – VII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum


godz. 16:30 klasy V
           godz. 17:00 klasy VI       godz. 17:30 klasa VII         godz. 17:30 klasa III a gim.
 klasa V a sala 9
                   klasa VI a sala 40           klasa VII a sala 41              klasa III a sala 7
 klasa V b sala 39
                 klasa VI b sala 38  
                                          Uczniowie - tu znajdziecie zgody :
- na Andrzejki oraz - wyjazd do kina

Zgodę na Andrzejki przynosicie w dniu imprezy tj. 29 listopada.
Zgodę na wyjazd do kina
oddajecie razem z wpłatą 30 zł opiekunowi.
Odpłatność za obiady
listopad 2017r.

uczniowie:  21 x 3,40 zł = 71,40 zł
pracownicy: 21 x 5,00 zł = 105,00 zł

Należność płatna do 10.11.2017r.
                     
Wpłaty za obiady można dokonać u intendentki
lub przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1,
numer konta
56818100000008103820000004. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Odliczenia przy wpłacie uwzględnia się
, jeżeli były zgłoszone wcześniej u intendentki ( zgodnie z regulaminem szkoły).
Prosimy o terminowe wpłaty.„Mądra szkoła czyta dzieciom”.

W październiku rozpoczynamy akcję w całej szkole „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Czytamy uczniom codziennie przez 10 minut.  
Książkę czyta nauczyciel uczniom.
Przewodniczący klasy wypożycza książkę z biblioteki szkolnej i przynosi ją na lekcję oraz ma obowiązek  przypomina nauczycielom o czytaniu.
Czytamy wg określonego planu :
I tydzień miesiąca  - na 1 lekcji
II tydzień miesiąca – na 2 lekcji
III tydzień miesiąca – na 3 lekcji
IV tydzień miesiąca – na 4 lekcji
V tydzień miesiąca – na 5 lekcji
                                                      Trzymamy za Was kciuki. Życzymy wytrwałości i samych super chwil z książką.
Harmonogram spotkań
z rodzicami
w dniu 21 września 2017 r. (czwartek)

klasy I III szkoły podstawowej


      klasy II III godz.16:00

Klasa IIa sala nr 26
Klasa IIIa sala nr 32
Klasa IIIb sala nr 33
Klasa IIIc sala nr 25
Klasa IIId sala nr 34


     klasy I godz. 17:00

Klasa Ia sala nr 28
Klasa Ib sala nr 22
Klasa Ic sala nr 23


klasy IV VII szkoła podstawowa
i III gimnazjum

godz. 16:00 - 17:00 przedstawienie wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów

sala nr 37  - j. polski
sala nr 35
 - j. angielski i j. niemiecki
sala nr 38
-  historia, WOS
sala nr 39
- religia, etyka, przedmioty artystyczne
sala nr 40
- wychowanie fizyczne
sala nr 41
 - matematyka, informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
sala nr 9
  - biologia, przyroda, geografia, chemia

                                    
             


Informujemy, że trwają zapisy na korzystanie ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018. W tym celu rodzic/opiekun  wypełnia kartę zgłoszeniową, którą można pobrać
u intendentki lub TUTAJ

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,40 zł. Dla pracownika wynosi 5,00 zł/ za obiad.

NALEŻNOŚĆ PŁATNA PRZY ZAPISIE NA OBIADY.
                                           W kolejnych miesiącach płatność z góry do 10-go każdego miesiąca  

                                                       


Informujemy, że z dniem 1 września 2017 uległy zmianie godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych lekcji.
Czas trwania godzin lekcyjnych  
:
1 lekcja  8:00 - 8:45
2 lekcja  8:55 - 9:40
                                           3 lekcja  9:55 - 10:40
                                           4 lekcja  10:50 - 11:35
                                           5 lekcja  11:55 - 12:40
                                           6 lekcja  12:50 - 13:35
                                           7 lekcja  13:45 - 14:30
                                           8 lekcja  14:35 - 15:20Rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół na terenie Gminy Żnin obowiązujący od dnia 4 września 2017 r. zobacz
                                           
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie na półkolonie   26.06.2017  – 30.06.2017 r. - zobacz
List Prezesa
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Adama Sekścińskiego do rolników - zobaczInformujemy rodziców i uczniów, którzy nie rozliczyli sie z kompletów podręczników że będzie można tego dokonać  od 4 września 2017
. Jednocześnie przypominamy, że uczeń, który nie rozliczy się z kompletu podręczników z roku szkolnego 2016-2017, nie otrzyma nowego zestawu.
NAUKA PROGR4MOW4NIA W NASZEJ SZKOLE

W ramach „Pilotażowego wdrażania nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” uczniowie klas IV-VI  kształcili swoje umiejętności programowania na różnych platformach edukacyjnych. W naszej szkole odbywają się cotygodniowo odpłatne zajęcia z nauki kodowania z zastosowaniem klocków Lego. Jednorazowo w sobotę odbyły się zajęcia z robotyki oraz zabawy z „kodowania na papierze”. Rodzice, drogą elektroniczną, zostali poinformowani o ciekawych aplikacjach dostępnych na tablety rozwijających umiejętność kodowania. Nauka programowania to zabawa dla dużych i małych dlatego w przyszłym roku szkolnym planujemy włączyć do wspólnej edukacji też młodsze klasy.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2016/2017


22 czerwca 2017 r. (czwartek)
Godz. 17:30 Pożegnanie klas III gimnazjum stara sala gimnastyczna

23 czerwca 2017 r. (piątek)

Godzina
8:00 – klasy IIII szkoły podstawowej nowa sala gimnastyczna.
Godzina  
10:30 klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy II-III gimnazjum    nowa sala gimnastyczna


Msza święta:

Godzina  9:30 Msza św. w kościele p.w. św. Floriana (uczniowie klas I VI szkoły podstawowej i II III gimnazjum)

Kursy autobusów:


23.06.2016 r.
dojazd do szkoły na godzinę 8:00 uczniowie klas I-III SP, na godzinę 9:30 uczniowie klas IV-VI gimnazjum
Powrót ze Żnina godzina 10:30 oraz 12:00 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY                   WEEKEND CZERWCOWY

Informujemy, że od dnia 14( środa) do 16(piątek) czerwca 2017 nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne.Ostatnim dniem nauki szkolnej będzie 13 czerwca(wtorek). W tych dniach będą pełnione dyżury nauczycielskie.
PÓŁKOLONIE '2017

Informujemy zainteresowanych rodziców, że Gmina Żnin wzorem lat ubiegłych organizuje PÓŁKOLONIE '2017, które będą się odbywały w Szkole Podstawowej nr 2
w Żninie. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnione karty zapisu w terminach :

1. I turnus - do dnia 01.06.2017 r.

2. II turnus - do dnia 08.06.2017 r.

3. III turnus - do dnia 14.06.2017 r.


KARTA ZAPISU - POBIERZ;  

REGULAMIN PÓŁKOLONII - POBIERZOdpłatność za obiady w czerwcu 2017 wynosi

uczniowie:
13x3,40zł=44,20
pracownicy:
13x5zł=65,00

Należność płatna do
5 czerwca 2017r.
Prosimy o terminowe wpłaty.
ZWROT PODRĘCZNIKÓW  - czerwiec 2017'
Przypominamy, że każdy uczeń, który ma wypożyczone podręczniki z biblioteki szkolnej jest zobowiązany do ich oddania  w terminie do 13 czerwca 2017.
Jednocześnie przypominamy, że książki można odkupić TYLKO na stronie internetowej wydawnictwa Nowa Era
https://sklep.nowaera.pl/

                                                  
Uczeń oddaje do biblioteki szkolnej cały komplet podręczników z płytami CDOdpłatność za obiady w maju 2017 wynosi

uczniowie: 20x3,40zł=68,00zł
pracownicy:20x5zł=100,00zł

Należność płatna do 10 maja 2017r.
Prosimy o terminowe wpłaty.Harmonogram spotkań z Rodzicami

24 kwietnia 2017 r. poniedziałek - klasy IV-VI szkoły podstawowej

Godz. 16:30 Klasa IV
                     Godz. 17:00 Klasy V                     Godz. 17:30 Klasy VI      
IV b sala nr 34                                    Klasa V a
sala nr 38                    Klasa VI a sala nr 40
                                                        Klasa V c
sala nr 6                       Klasa VI b sala nr 41                       

25 kwietnia 2017 r. wtorek - klasy I-III szkoły podstawowej
Godz.16:00 klasy IVa, Vb
Klasa IV a sala nr 34
Klasa V b sala nr 37


Godz. 16.30 Klasy I
II szkoły podstawowej
Klasa I a sala nr 24
Klasa II a  
sala nr 23
Klasa II b
sala nr 22
Klasa II c
sala nr 25
Klasa II d
sala nr 26

Godz. 17.00 Klasy III szkoły podstawowej
Klasa III a
sala nr 28
Klasa III b
sala nr 32
Klasa III c
sala nr 33
Klasa III d
sala nr 34
Klasa III e
sala nr 37

Klasy II III gimnazjum

Godz. 17.30 Klasy II - III gimnazjum
Klasa II a
sala nr 41  
Klasa III a
sala nr 7
Klasa III b
sala nr 9

Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 13 kwietnia  do 18 kwietnia 2017 r.  W tych dniach  szkoła pełni dyżury w godz. 8:00 -15:30.
Do szkoły wracamy w środę  19 kwietnia 2017 r.
Dni od 19 - 21 kwietnia 2017
r. dniami wolnym dla uczniów klasy II gimnazjum,
 a uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 mają lekcje wg planu

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Rozpoczęcie egzaminów w środę 20 kwietnia o godz. 9:00
Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły na 8:15
Każdy uczeń musi posiadać ważn
ą legitymację uczniowską

Harmonogram egzaminów
:

19 kwietnia 2017 r.( ŚRODA) - Część humanistyczna
- godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 11.00 z zakresu języka polskiego


20 kwietnia 2017 r. ( CZWARTEK) - Część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 11.00 z zakresu matematyki


21 kwietnia 2017 r. ( PIĄTEK)-  Egzamin z języka angielskiego.
- godz. 9.00 egzamin na poziomie podstawowym
- godz. 11.00 egzamin na poziomie rozszerzonym


Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
,linijkę (tylko w przypadku drugiej części egzaminu tj. z matematyki)
Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnychZAPISY  DO PIERWSZEJ  KLASY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1

Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr 1w Żninie prosi zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci  zamieszkałych w obwodzie naszej placówki o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty do pobrania

Obwód szkoły: 700-lecia, 22-Lipca, Bł.Marii Karłowskiej, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Cicha, Cisowa, Czarnieckiego, Dworcowa, Glicznera, Gnieźnieńska, Górska, Graniczna, Grunwaldzka, Gwardii Ludowej, Jana III Sobieskiego, Jasna, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klemensa Janickiego, Kościuszki, Kruszki, Leszka Białego, Leśna, Lewandowskiego, Licealna, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Majdanowa, Mieszka I, Miodowa, Młyńska, Nowa, Nowotki, Opłotkowa, Panoramiczna, Parkowa, Plac Działowy, Plac Wolności , Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Potockiego, Powstańców Wielkopolskich, Poprzeczna, Przesmyk, Przemysława IV, Ptasia, Różana, Rychlewskiego, Sądowa, Sienkiewicza, Składowa, Skrajna, Skromna, Skwer Jana Pawła II, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Śniadeckich, Średnia, Św. Floriana, Świerkowa, Topolowa, Towarowa, Ułańska, Ukośna, Wiejska, Wilczkowska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Zamknięta, Zielna.

Zapisu można dokonać od d 3- 21 kwietnia 2017 r.
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 8:30- 14:30

Odpłatność za obiady w kwietniu 2017 wynosi

uczniowie: 16x3,40zł=54,40zł
pracownicy:16x5zł=80,00zł

Należność płatna do 10 kwietnia 2017r.
Prosimy o terminowe wpłaty.


DYŻURY UCZNIOWSKIE PODCZAS PRZERW

Informujemy, że od 20 lutego 2017 roku uczniowie pełnią dyżury podczas przerw. Regulamin dyżurów dostępny jest na stronie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
CHARYTATYWNA ZBIÓRKA PŁYT CD/DVD

Dnia 1 marca (środa) uczniowie klasy 4b organizują akcję charytatywną!
Podczas wszystkich przerw w sali nr 38 będą zbierane tego dnia płyty CD/DVD, które zostaną przeznaczone na kontynuację rehabilitacji Norberta Urbana.
Klasa, która przyniesie najwięcej płyt wygra DZIEŃ BEZ PYTANIA, a osoby, które przyniosą co najmniej 10 płyt otrzymają prezent - niespodziankę!
Zachęcamy do udziału!!!Sleeveface w bibliotece szkolnej
Zabawa fotograficzna

Poszukujemy zespołów uczniów ( max. 4 osoby), które wezmą udział w zabawie fotograficznej Sleeveface w bibliotece. Wśród tych osób musi być fotograf, model/modelka i scenarzysta, który będzie pomagał w uzyskaniu najlepszego ujęcia.
Zadanie polega na tym, aby wkomponować obrazek z okładki książki w obraz, czyli model/modelka są dokończeniem okładki. Np. na okładce jest widoczna sama twarz, zdjęcie należy wykonać tak, aby nie było widać twarzy modela, a tylko jego włosy, tułów ( to już zależy od was). Model staje się uzupełnieniem/dopełnieniem okładki. Dobrym przykładem jest obecna reklama chipsów Lays z psem, który jest modelem, a na opakowaniach jest szeroki uśmiech.
Chętne zespoły zapraszamy do biblioteki szkolnej do 15 marca 2017. Prosimy o podanie tytułu książki, którą wykorzystacie do zdjęć. Zachęcamy do wykorzystania okładek  książek z biblioteki szkolnej.
Wszelkie sprawy organizacyjne omówimy , gdy nas odwiedzicie w bibliotece.

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, od dnia 15 lutego 2017 wprowadzamy ograniczony wstęp na teren szkoły.
Przed wejściem na teren szkoły osoby nie będące uczniami, nauczycielami i pracownikami naszej placówki muszą wpisać się do specjalnego rejestru wejść i wyjść, który znajduje się w dyżurce szkoły.

Spotkanie z trójkami klasowymi

Dyrekcja szkoły i Prezydium Rady Rodziców zapraszają przedstawicieli rodziców - trójki klasowe na spotkanie w dniu 23 lutego 2017 (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 6
Harmonogram
spotkań z Rodzicami


25 stycznia 2017 r. (środa)

Klasy III szkoły podstawowej

godz. 16.30 spotkanie z dyrektorem szkoły i przedstawicielem organu prowadzącego stara sala gimnastyczna.
Następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:
Klasa III a
sala nr 28
Klasa III b
sala nr 32
Klasa III c
sala nr 33
Klasa III d
sala nr 34
Klasa III e
sala nr 37

Klasy I II szkoły podstawowej
godz. 17.00
spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych :
Klasa I a sala nr 24
Klasa II a  
sala nr 23
Klasa II b
sala nr 22
Klasa II c
sala nr 25
Klasa II d
sala nr 26


26 stycznia 2017 r. (czwartek)

Klasy VI szkoły podstawowej

godz. 16.30 spotkanie z dyrektorem szkoły i przedstawicielem organu prowadzącego stara sala gimnastyczna.

Klasa VI a godz. 16:00 spotkanie z wychowawcą – sala nr 34

klasa VI b godz. 16:00 spotkanie z wychowawcą sala nr 38


Klasy IV szkoły podstawowej
godz. 16:30
spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:
Klasa IVa - sala nr 37
Klasa IVb - sala nr 6


Klasy V szkoły podstawowej

godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasa V a sala nr 40
Klasa V b
sala nr 39
Klasa V c
sala nr 38

Klasy II-III gimnazjum

godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasa II a sala nr 41
Klasa III a
sala nr 7
Klasa III b
sala nr 9ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
w dniu 11 stycznia 2017 r.
Harmonogram uroczystości

Klasy I-III szkoły podstawowej
godz.  10:00 udział w apelu z okazji „Święta Patrona Szkoły” pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:45 powrót do domu

Klasy IV-V szkoły podstawowej
godz.  10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:45 powrót do domu

klasy VI szkoły podstawowej i  II-III gimn.
godz. 10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
godz. 11:45 uczestnictwo w uroczystościach na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców.

Kursy autobusów
Przyjazd do szkoły na godz. 9:50 (wszyscy uczniowie) ze wszystkich kierunków.

Godziny wyjazdu z poszczególnych miejscowości:
- z Rydlewa                   - 9:30
- z Radecka                   - 9:30
- z Wenecji                   - 9:15
- z Jadownik                 - 9:25
- z Murczyna                - 9:30
- z Bożejewic                - 9:20
- z Paryża                      - 9:20
- z Brzyskorzystewka  - 9:20

Powrót do domu klasy I V SP godz. 11:45,
klasy
VI SP i II, III gim. godz. 13:00

Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy. W tym dniu nie będą wydawane obiady.ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

dowożących dzieci do szkół na terenie Gminy Żnin od 01.01.2017


kierunek Bożejewice - zobacz
kierunek Sobiejuchy -
zobacz
kierunek Murczyn - zobacz
kierunek Wenecja-Podgórzyn - zobacz
kierunek Białożewin - zobacz
kierunek Skarbienice-Rydlewo - zobacz
kierunek Żnin po mieście - zobaczOdpłatność za obiady w styczniu 2017 wynosi

uczniowie: 18x3,40zł=61,20zł
pracownicy:18x5zł=90,00zł

Należność płatna do 10 stycznia 2017r.
Prosimy o terminowe wpłaty.
Rozkład zajęć dla klas I – VI szkoły podstawowej oraz II gimnazjum w dniach 6,7,8 grudnia 2016 r.
Klasy I – III SP zajęcia od godz. 8:00 – 10:35
• Obiad godz. 10:35
• Odjazdy autobusów godz. 11:00
Klasa II a gim. zajęcia od 8:00 – 10:35
• Obiad godz. 10:35
• Odjazdy autobusów godz. 11:00
Klasy IV – VI SP zajęcia według planu

• Obiad godz. 11:40, 12:35, 13:30, 14:25
• Odjazdy autobusów godz. 13:30, 14:30
Od godz. 11:00 przerwy spędzamy w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli uczących.
W tych dniach zostały odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRÓBNYCH DLA  KLAS III  GIMNAZJUM

Data

Przedmiot

Godz. rozpoczęcia
i zakończenia

DYSLEKTYCY
Godz. rozpoczęcia
i zakończenia

6.12.2016 r.
(wtorek)

Historia i wiedza o społeczeństwie

11:00 do 12:00
(60 min.)

11:00  do 12:20
(80 min.)

Język polski

12:25 do 13:55
(90 min.)

12:25 do 14:40
(135 min.)

7.12.2016 r.
(środa)

Przedmioty przyrodnicze

11:00 do 12:00
(60 min.)

11:00  do 12:20
(80 min.)

Matematyka

12:25 do 13:55
(90 min.)

12:25 do 14:40
(135 min.)

8.12.2016 r.
(czwartek)

j. angielski -poziom podstawowy

11:00 do 12:00
(60 min.)

11:00  do 12:20
(80 min.)

j. angielski -poziom rozszerzony

12:25 do 13:25
(60 min.)

12:25 do 13:55
(90 min.)

SKŁAD KOMISJI:
I dzień 6.12.2016 r. część humanistyczna

Nr sali

Skład komisji

37

p. Chytrowska

38

p. Nowak M.

39

p. Pietraszko

40

p. Urbanowski

41

p. Bigoszewska

Gabinet pedagoga

p. Jakubowska

   

II dzień 7.12.2016 r. część matematyczno-przyrodnicza

Nr sali

Skład komisji

37

p.Szary

38

p.Cyganiak

39

p. Nowak D.

40

p. Bigoszewska

41

Siostra Grażyna

Gabinet pedagoga

p. Kusior

   

III dzień 8.12.2016 r. część językowa

Nr sali

Skład komisji

37

p.Bogucki

38

p.Urbanowski

39

p.Pietraszko

40

p.Pilrski

41

p.Chytrowska

Gabinet pedagoga

p.LisOdpłatność za obiady w grudniu 2016 wynosi

uczniowie: 14x3,40zł=47,60zł
pracownicy:14x5zł=70,00zł

Należność płatna do 10 grudnia 2016r.
Prosimy o terminowe wpłaty.Harmonogram uroczystości
„120
lecia szkoły”
w dniu 25 listopada 2016 r.


Klasy I-III szkoły podstawowej
godz. 8:00
9.00 zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych
godz.  9:00 udział w uroczystej akademii z okazji „120
lecia szkoły” pod opieką wychowawców
godz. 11:00 udział we mszy św. w kościele św. Floriana w Żninie pod opieką wychowawców
godz. 12:00 powrót do domu


Klasy IV-VI szkoły podstawowej, II-III gimnazjum
godz. 8:00
10:45 zajęcia lekcyjne według następującego planu:
1 lekcja
8:00 8:25
2 lekcja
8:30 8:55
3 lekcja
9:00 9:25
4 lekcja
9:30 9:55
5 lekcja
10:00 10:25
6 lekcja
10:30 10:45
godz. 11:00 udział w mszy św. w kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 12:00 udział w uroczystej akademii z okazji „120
lecia szkoły”
godz. 13:30 powrót do domu

W tym dniu nie będą wydawane obiady, suchy prowiant proszę odebrać do godz. 8:45 w stołówce szkolnej.

Kursy autobusów:
Przyjazd do szkoły
na godz. 8:00 ze wszystkich kierunków
Odjazd do domu:
klasy I-III SP godz. 12:00 we wszystkich kierunkach
klasy IV-VI SP oraz II-III gimnazjum godz. 13:45 we wszystkich kierunkach

Wszystkich uczniów w tym dniu obowiązuje  strój apelowy.Harmonogram spotkań z rodzicami


16 listopada 2016 r. (środa)
klasy IV
VI Szkoły Podstawowej


godz. 17:00 klasy III       godz.17:00 klasy IV                   godz.17:30 klasy V           godz.18:00 klasy VI
klasa III b sala 32              klasa IV a sala 37                        klasa V a sala 40                  klasa VI b sala 9
klasa III c sala 33               klasa IV b sala 38                        klasa V b sala 41
                                                                                         
klasa V c sala 39                     
                         

                              

17 listopada 2016 r. (czwartek)
klasy I
III Szkoła Podstawowa


godz. 17:00 klasy I            godz. 17:00 klasy II                    godz. 18:00 klasy III             godz. 17:00 klasa VI a
klasa I a sala 24             klasa II a sala 23                           klasa IIIa  sala 28                    klasa VIa  sala  39                
                                         
klasa II b sala 22                           klasa III d sala 34                                                  
                                         
klasa II c sala 25                           klasa III e sala 37                         
                            
             
klasa II d sala 26                           
  

 

17 listopada 2016 r. (czwartek)
klasy I
III Gimnazjum

godz. 17:00 przedstawienie
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HPV
sala gimnastyczna


godz. 17:30 klasa II                 godz. 17:30 klasy III
klasa II a sala 41                        klasa III a sala 7
                                                
klasa III b sala 9

Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi

uczniowie: 19x3,40zł=64,60zł
pracownicy:19x5zł=95,00zł

Należność płatna do 10 listopada 2016r.
Prosimy o terminowe wpłaty.
HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI
W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

godz. 8.00 – kl. IV – VI SP i I – III Gim. apel z okazji Dnia Nauczyciela ( stara sala gimnastyczna)
godz. 9.00 – kl. I SP ŚLUBOWANIE ( stara sala gimnastyczna)
godz. 10.00 – kl. II - III SP apel z okazji Dnia Nauczyciela ( stara sala gimnastyczna)

Kursy autobusów:
Na godz. 8:00 przyjazd do szkoły z wszystkich kierunków.
Godz. 10:45 odjazd sprzed szkoły we wszystkich kierunkach.
W tym dniu wszystkich obowiązuje strój apelowy.

                        Przydział sal :


Odpłatność za obiady w październiku wynosi

uczniowie: 20x3,40zł=68zł
pracownicy:20x5zł=100zł

Należność płatna do 10 października 2016r.
Prosimy o terminowe wpłaty.
                                            
Harmonogram spotkań z rodzicami

w dniu 20 września 2016 r. (wtorek)


klasy I – III Szkoły Podstawowej

godz.16:30 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły

godz. 17:15 spotkania w klasach z wychowawcami
 

klasy IV – VI Szkoła Podstawowa
i II – III gimnazjum

godz. 17:15 spotkanie w sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły

godz. 18:00 spotkania w klasach z wychowawcami

godz. 18:30 - 19:00 przedstawienie wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów

Spotkania z rodzicami w klasach

klasa Ia sala nr 24                                                        klasa IVa sala nr 33
klasa IIa sala nr 23
                                                     klasa IVb sala nr 34
klasa IIb sala nr 22
                                                     klasa Va sala nr 37
klasa IIc sala nr 25
                                                      klasa Vb sala nr 38
klasa IId sala nr 26
                                                     klasa Vc sala nr 39
klasa IIIa sala nr 28
                                                    klasa VIa sala nr 40
klasa IIIb sala nr 32
                                                    klasa VIb sala nr 41
klasa IIIc sala nr 33
                                                    klasa IIa gim. sala nr 6
klasa IIId sala nr 34
                                                    klasa IIIa gim. sala nr 7
klasa IIIe sala nr 27
                                                    klasa IIIb gim. sala nr 9

Przedstawienie wymagań edukacyjnych

sala nr 34 j. polski
sala nr 35 j. obce
sala nr 37 historia, WOS
sala nr 38 religia, etyka, przedmioty artystyczne
sala nr 39 wychowanie fizyczne
sala nr 40 matematyka, informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
sala nr 41 biologia, przyroda, geografia, chemia
WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Uczniowie klas II i III gimnazjum i uczniowie klas VI szkoły podstawowej, pełni energii, pomysłów
i chętni do pracy mogą zgłaszać swoje kandydatury na pełnienie zaszczytnej funkcji

PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY


                     Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 września 2016 ( czwartek)
                 Zgłoszenia przyjmują opiekunowie SU pan Leszek Piekarski i pan Dawid Bogucki

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

kierunek Bożejewiczki - zobacz
kierunek Sobiejuchy - zobacz
kierunek Murczyn- Murczynek - zobacz
kierunek Wenecja - Podgórzyn - zobacz

kierunek Białożewin - zobacz
kierunek Skarbienice - Rydlewo - zobacz
kierunek Żnin po mieście - zobacz
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


8:00
klasy III sp - sala gimnastyczna
8:45 klasy IV - VI sala gimnastyczna
8:45 klasy II - III gimnazjum - hol główny szkoły

9:30 Msza św. w kościele św. Floriana

10:30 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKOŁY PODSTAWOWEJInformujemy , że uczniowie klas III, V szkoły podstawowej i II gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń podręczników, z którym można zapoznać się TUTAJ
Równocześnie przypominamy, że uczniom, którzy nie rozliczyli się z podręczników z ubiegłego roku szkolnego nie zostana wydane podręczniki na bieżący rok szkolny.


PRZYPOMINAMY, ŻE DO PIĄTKU (24 CZERWCA 2016) DO GODZ. 10:30 WSZYSCY UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ODDANIA WYPOŻYCZONYCH
KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJHarmonogram zakończenia roku szkolnego 2015/2016


24 czerwca 2016 r. (piątek)


Godzina 8:00 – klasy I–III szkoły podstawowej – sala gimnastyczna.
Godzina  9:00 – klasy IV-VI szkoły podstawowej – sala gimnastyczna
Godzina  11.00 – klasy I-III gimnazjum – sala gimnastyczna

                                                                             
(Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy)

Msza święta:
Godzina  10:00 – Msza św. w kościele p.w. św. Floriana (uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum)

Kursy autobusów:
24.06.2016 r. – dojazd do szkoły na godzinę
:
      8.00 – uczniowie klas I-VI SP,  
     10.00 – uczniowie gimnazjum
 Powrót ze Żnina – godzina 11:00 oraz 13.00 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

Przydział sal :

Godz. 8:00 klasy I-VI
                          Godz. 12:30 klasy I-III gim.
I a   sala nr 23
                                          I a     sala nr 39
I b   sala nr 22
                                         II a     sala nr 40
I c   sala nr 24
                                         II b     sala nr 41
I d   sala nr 27
                                        III a     sala nr 34
I e   sala nr 35
                                        III b    sala nr 37
II a  sala nr 26
II b  sala nr 25
II c  sala nr 28
II d  sala nr 33
II e  sala nr 6
III a sala nr 32
III b sala nr 34
IV a  sala nr 37
IV b  sala nr 7
IV c  sala nr 9
V a   sala nr  38
V b   sala nr  39
VI a  sala nr  40
VI b  sala nr  41


"Małe wyprawy po wielką przygodę"
półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie

Zapraszamy dzieci do udziału w półkoloniach "Małe wyprawy po wielką przygodę" organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie, organizowanych przez Urząd Miejski w Żninie. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 5 do 16 lat. W programie przewidziano: wycieczki, ciekawe zajęcia, wyżywienie (drugie śniadanie, obiad i napój).
Dzieci będą miały zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00.  
Terminy turnusów:
1)    27 czerwca 2016 r. – 1 lipca 2016 r.
2)    4 lipca 2016 r. – 8 lipca 2016 r.
3)    11 lipca 2016 r. – 15 lipca 2016 r.
Udział w półkoloniach jest bezpłatny dla rodzin będących pod opieką MOPS lub korzystających ze Żnińskiej Karty Dużej Rodziny.
Dla pozostałych uczestników koszt jednego turnusu wynosi:
1)    110 zł dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Żnin,
2)    160 zł dla dzieci spoza gminy.
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie go do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie, ul. W. Pieniężnej 19 lub w sekretariacie placówki, do której dziecko uczęszcza, w następujących terminach:
1)    I turnus do 1 czerwca 2016 r,
2)    II turnus do 8 czerwca 2016 r,
3)    III turnus do 15 czerwca 2016 r.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego "półkolonie"
Karta kwalifikacyjna ( pobierz )Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

Informujemy, że w czwartek 14 kwietnia 2016 odbędzie sie w naszej szkole test kompetencji trzecioklasisty, który ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym.  Test obejmuje kompetencje w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Wydawnictwo Operon zadbało o to, aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu i przygotowało specjalny film terapeutyczny z Bratkiem, który dzieci oglądają przed przystąpieniem do zadań – dzięki czemu są bardziej rozluźnione i skoncentrowane.
Zachęcamy do zapoznania się z filmem prezentującym opinię nauczycieli i dzieci na temat Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. ( kliknij na obrazek)
HARMONOGRAM

09:00 – Rozpoczęcie spradzianu - film z Bratkiem
09:15 – Język polski (czas trwania 45 minut)
10:00-10:15 przerwa
10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

W tym dniu uczniowie kończą lekcje zgodnie z planem.Informujemy, że przerwa świąteczna trwa od 24 marca  do 29 marca 2016 r.  W tych dniach  szkoła pełni dyżury w godz. 8:00 -15:30.
Do szkoły wracamy w środę  30 marca 2016r.
5
kwietnia 2016 r. jest dniem wolnym dla uczniów klas I - V szkoły podstawowej,
 a uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 mają lekcje wg planu

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY


5 kwietnia 2016 r. (wtorek) czeka Was poważny sprawdzian, który składa się z dwóch części:
godz. 9:00
  - język polski i matematyka  -  trwa 80 minut
godz. 11:45 - język obcy nowożytny ( język angielski )  - trwa 45 minut
Do obu części sprawdzianu przystępujecie tego samego dnia.
Pomiędzy częścią pierwszą a drugą będzie krótka przerwa na odpoczynek.
Jeśli szukasz szczegółowych informacji nt. sprawdzianu szóstoklasisty , znajdziesz je na stronie CKE
Finały Halowych Mistrzostw Polski W Hokeju Na Trawie

W dniach 5-6 marca 2016r. rozegrane zostaną turnieje finalowe HMP juniorów młodszych i juniorek młodszych. Wszystkich sympatyków  UKS Jedynka Żnin zapraszamy do kibicowania drużynie podczas meczy, które rozegrane zostaną
w sobotę :   godz. 8:15     mecz UKS Jedynka Żnin - LKS Gąsawa
                   
godz. 13:30   mecz UKS Jedynka Żnin - KKS Gliwice
                   
godz. 17:15   mecz UKH Iuventa - UKS Jedynka  Żnin
w niedzielę: godz. 8:00    mecz UKS Jedynka Żnin - HKS Siemianowiczanka
                   godz. 14:00   mecz UKS Jedynka Żnin - KS Warta Poznań

Serdecznie zapraszamy  do Gąsawy, ul. Leszka Białego  - hala sportowa ZSP.

                                                                                                                               Życzymy powodzenia!"Nowe życie w Chrystusie"
program rekolekcji

Szkoła Podstawowa nr 1                                                                  Publiczne Gimnazjum nr 3

 Poniedziałek 29 lutego                                                                                      Poniedziałek 7 marca
godz. 9:30 spotkanie z uczniami klas IV -VI                                                         godz. 8:30 spotkanie z uczniami klasy I
godz. 11:00 spotkanie z uczniami klas I-III                                                          godz. 10:00 spotkanie z uczniami klas II
Wtorek 1 marca                                                                                                    godz. 11:30 spotkanie z uczniami klas III
godz. 9:30 spotkanie z uczniami klas IV -VI                                                       Wtorek 8 marca
godz. 11:00 spotkanie z uczniami klas I-III                                                          godz. 8:30 spotkanie z uczniami klasy I
Środa 2 marca                                                                                                       godz. 10:00 spotkanie z uczniami klas II
godz. 9:30 msza św. dla  uczniów klas IV -VI                                                       godz. 11:30 spotkanie z uczniami klas III
godz. 11:00 msza św. dla  uczniów klas I-III                                                      Środa 9 marca
                                                                                                                       godz. 8:30 msza św. dla  uczniów klasy I
                                                                                                                       godz. 10:00 msza św. dla  uczniów klas II
                                                                                                                       godz. 11:30 msza św. dla  uczniów klas III

Uczniowie wychodzą do kościoła św. Floriana pod opieką nauczycieli uczących i wracają do szkoły na zajęcia zgodnie z planem lekcyjnym.
                                                                                                                     Rodzicu 6-latka – decyduj sam o edukacji swojego dziecka!


Rodzicu 6-latka, masz wybór kiedy Twoje dziecko rozpocznie edukację w szkole. W przypadku pytań
i wątpliwości dotyczących edukacji Państwa dzieci zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pytania można zadawać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, pod numerami telefonów:


   22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
   22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
   22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
   22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

lub za pośrednictwem formularza.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rodzicu-6-latka-decyduj-sam-o-edukacji-swojego-dziecka.htmlZaproszenie
Rodzice sześciolatka

Jeśli jesteście  Państwo jeszcze niezdecydowani kiedy Wasze dziecko ma rozpocząć naukę szkolną,  to skorzystajcie z zaproszenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie na specjalne spotkanie, podczas którego pomogą Państwu podjąć decyzję specjaliści nauczania początkowego, zaproszeni psychologowie i pedagodzy. Spotkanie odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. (czwartek) o godz. 17 00 (sala gimnastyczna).
ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie prosi o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły rodziców/ prawnych opiekunów dzieci
 zamieszkałych w obwodzie szkoły w celu zapisania ich do I klasy.
Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
od dnia 8 lutego 2016.
Zapisy trwają do  31 marca 2016r.

Każdy rodzic powinien posiadać dowód osobisty i PESEL dziecka.
Obwód szkoły i wzory potrzebnych dokumentów w zakładce Rekrutacja- Dokumenty.
Dyrekcja szkoły, informuje o zmianach w planie lekcji na drugi semestr
roku szkolnego 2015-2016. Aktualny plan znajduje się w e-dzienniku.

                                     


"Przywróćmy dzieciom uśmiech"

Informujemy, że zbiórka makulatury w naszej szkole dla Fundacji "Przyjazny świat dziecka" odbedzie się jeszcze w poniedziałek i wtorek po feriach zimowych ( 1i 2 lutego 2016). Zapraszamy do włączenia się w akcję.Harmonogram Spotkań z Rodzicami

12 stycznia 2016 r.(wtorek)


Klasy I-III szkoły podstawowej

Godz. 17.00 - spotkanie z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stara sala gimnastyczna.

godz. 17.30 spotkania z wychowawcami
klasa I a – sala nr 37                     klasa II a – sala nr 25             klasa III a – sala nr 32
klasa I b – sala nr 22                     
klasa II b – sala nr 6              klasa III b – sala nr 34
klasa I c
sala nr 38                     klasa II c – sala nr 28
klasa I d
sala nr 23                     klasa II d – sala nr 33
klasa I e
sala nr 24                     klasa II e – sala nr 25

Klasy I-III gimnazjum
godz. 17.00                                    godz. 17.30
klasa I a
sala nr 39                      klasa III a – sala nr 9
klasa II a
sala nr 40                     klasa III b – sala nr 7
klasa II b
sala nr 41

13 stycznia 2016 r. (środa)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
godz. 16.30                                                      godz. 17.00                                                godz. 17.30     
klasa IV a sala nr 39                                     klasa Vb - sala nr 38                                 klasa VI a – sala nr 34
klasa IV b
sala nr 37                                                                                                       klasa VI b – sala nr 6
klasa IV c
sala nr 40                                                                                                        klasa Va - sala nr 41

Szóstoklasistom
przypominamy, że we wtorek,  12 stycznia 2016 w naszej szkole odbędzie się próbny sprawdzian szóstoklasisty. Zabierzcie ze sobą czarne długopisy, przyrządy geometryczne, dobry nastrój
i otwartą głowę.
Uczniowie klasI-VI szkoły podstawowej - lekcje do 11:40, uczniowie gimnazjum - lekcje według planu.
                                                                                                                                                         Życzymy powodzenia„Święto Patrona Szkoły"
harmonogram uroczystości w dniu 11 stycznia 2016 r.


Klasy I-III szkoły podstawowej
godz. 8:00 – 9.40 zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych
godz. 10:00 udział w apelu z okazji „Święta Patrona Szkoły” pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:40 powrót do domu

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
godz. 8:00 – 9:
40 zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych
godz. 10:00 msza św. w
kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:40 powrót do domu

Kursy autobusów:
Uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej przyjazd do szkoły na godz. 8:00, odjazd o godz. 11:40 we wszystkich kierunkach.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych i tanecznych, nie będą wydawane obiady.
Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy

klasy I-III gimnnazjum
Uczniowie dojeżdżający przyjazd do szkoły na godz. 9:30
Wyjazd autobusów z poszczególnych miejscowości:
Białożewin - godz. 8:40
Podgórzyn - godz. 8:45
Wenecja -
 godz. 8:55
Rydlewo -  godz. 9:15
godz.
9:40 zbiórka na boisku szkolnym, wyjście do kościoła pod opieką wychowawców
godz. 10:00 msza św. w
kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
godz. 11:30 uczestnictwo w uroczystościach na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców.

Kursy autobusów :
Uczniowie klas I – III gim. przyjazd do szkoły na godz. 9:30, odjazd o godz. 12:45 we wszystkich kierunkach

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych i tanecznych, nie będą wydawane obiady
.
Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy.

Starostwo Powiatowe w Żninie, Urząd Miejski w Żninie,
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Koło w Żninie

zapraszają  wszystkich mieszkańców Żnina i powiatu na obchody

97. ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


Uroczystości odbędą się
11 stycznia 2016 roku.

Program:
9:45 zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych przed kościołem św. Floriana
10:00 msza św. w intencji powstańców wielkopolskich.
Po mszy przemarsz uczestników,w asyście orkiestry wojskowej, na dziedziniec Zespołu Publicznych Szkól nr 1.
* Uroczystości przed obeliskiem
- powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
- hymn państwowy
- przemówienie Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka
- składanie wieńców pod tablicą upamiętniającą  Powstanie Wielkopolskie
- odśpiewanie Roty                                                                                            
*Uroczysta akademia w auli szkolnej  

-
uroczysty apel w wykonaniu uczniów Zespołu Publicznych Szkół nr 1
- przemówienia zaproszonych gości
                   

                                               
Próbne egzaminy
Informujemy, że próbne egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach 8,9,10 grudnia 2015 r., a próbny
                                     sprawdzian szóstoklasistów zostanie przeprowadzony w dniu 12 stycznia 2016 r.WYCIECZKA DO BERLINA ODWOŁANA

W związku z informacjami z Komendy Głównej Policji w Berlinie o wzmocnieniu działań sił porządkowych i policji przy orgaznizacji
i przebiegu Jarmarku Bożonarodzeniowego w Berlinie, planowana wycieczka szkolna do Berlina w dniu 11 grudnia 2015 zostaje odwołana. Prosimy o odbiór wpłaconych pieniędzy.Uczniowie uzyskali bezpłatny dostęp do e-podręczników, umożliwiający im między innymi wirtualne wycieczki, podróże w przeszłość czy wykonywanie eksperymentów. Zasoby e-podręcznika wykorzystać można w dowolnym miejscu i czasie, w szkole i w domu. Można z nich korzystać również bez  dostęp do Internetu, ponieważ są one przygotowane w postaci aplikacji natywnych na urządzenia mobilne "Zgrzyciaki" . Dodatkowe informacje znajdziecie -
kliknij tutaj


Harmonogram spotkań z rodzicami19 listopada 2015 r. (czwartek)
klasy I VI Szkoły Podstawowej


Spotkanie z dietetykiem  
zapraszamy wszystkich rodziców na  starą salę gimnastyczną, godz. 17:00


godz. 17:30 spotkanie z wychowawcami

 klasa I a sala nr 23          klasa II b sala nr 25            klasa IV a sala nr 37
 klasa I b sala nr 22          klasa II c sala nr 28            klasa IV b sala nr 38
 klasa I c sala nr 24          klasa II d sala nr 33            klasa IV c sala nr 39
 klasa I d sala nr 7            klasa II e sala nr 27           klasa V a sala nr 40
 klasa I e sala nr 35          klasa III a sala nr 32           klasa V b sala nr 41
 klasa II a sala nr 26         klasa III b sala nr 34          klasa VI a sala nr 6
                                                                                     klasa VI b sala nr 9
 


20 listopada 2015 r. (piątek)
klasy I-III gimnazjum


Spektakl profilaktyczny
z
apraszamy wszystkich rodziców na  starą salę gimnastyczną na godz. 17:00

godz.18:00 spotkanie z wychowawcami

klasa I a sala nr 39
klasa II a sala nr 40
klasa II b sala nr 41
klasa III a sala nr 9
klasa III b sala nr 7Informujemy !

Dnia 5 listopada 2015r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów w naszej szkole trwają wyjątkowo do 12:35. Świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami do 16:30.                         Zaproszenie
Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
zaprasza wszystkich nauczycieli, pracowników i emerytów
szkoły na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela.

Spotkanie odbędzie się w restauracji

„Parkowa” Żnin, ul. Szkolna 29
w dniu 23 października 2015 r. (piątek) o godz. 1700


Potwierdzenie obecności do 16.10.2015 r..                                                                       

Harmonogram dnia 14 października 2015 r.  (środa)

8.00 Otrzęsiny klasy I gimnazjum stara sala gimnastyczna
8.00 Apel z okazji Dnia Nauczyciela ( klasy II, III, IV, V, VI, II gim, III gim) nowa sala gimnastyczna
9.00 wykonanie fotografii grupowych klas I szkoły podstawowej stara sala gimnastyczna
10.00 Ślubowanie klas I szkoły podstawowej nowa sala gimnastyczna
Uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum zajęcia opiekuńcze  pod opieką wychowawców w godz. od
8:00 do 10:30
Odjazd autobusów godz. 10.30 we wszystkich kierunkach
Przydział sal:
Klasa IIa sala nr 26                                     Klasa IVa sala nr 22             Klasa I a gim. sala nr 39
Klasa IIb oraz II e sala nr 25                      
Klasa IVb sala nr 23            Klasa II a gim. sala nr 40
Klasa IIc sala nr 28                                     
Klasa IV c sala nr 35            Klasa II b gim. sala nr 41
Klasa IId sala nr 33                                     
Klasa Va sala nr 24             Klasa III a gim. sala nr 9
Klasa IIIa sala nr 32                                    
Klasa Vb sala nr 37             Klasa III b gim. sala nr 7  
Klasa IIIb sala nr 33                                    
Klasa VIa sala nr 38
                                                                     
Klasa VI b sala nr 6Harmonogram spotkań z rodzicami
w dniach 6 -7 października 2015r.

6 października 2015 r. (wtorek) klasy II-III Szkoły Podstawowej

godz. 17:00 klasy II                            
godz. 17:30 klasy III

 klasa II a sala nr 26                              
klasa III a sala nr 32
 klasa II b sala nr 25                              
klasa III b sala nr 34          
 klasa II c sala nr 28
 klasa II d sala nr 33
 klasa II e sala nr 24
6 października 2015 r. (wtorek) klasy IV-VI Szkoły Podstawowej


godz. 18:00 klasy IV                          godz. 17:00                                    godz. 17:30  
 klasa IV a sala nr 37                            klasa V b sala nr 41                        klasa VI a sala nr 7    
 klasa IV b sala nr 38                            
klasa II a gim. sala nr 40                klasa VI b sala nr 9  
 klasa IV c sala nr 39

7 października 2015 r. (środa) klasy I-III Gimnazjum

godz.17:00                                         godz.17:30                                      godz. 18:00
 klasa I a sala nr 39                             klasa II b sala nr 41                           klasa V a sala nr 38
 klasa III a sala nr 9
 klasa III b sala nr 7

1 września 2015 ( wtorek) -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Uroczysty apel

Godzina
8:00 – klasy I szkoły podstawowej sala gimnastyczna.
Godzina
8:45 – klasy IIIII szkoły podstawowej sala gimnastyczna
Godzina  
9:00 – klasy IIII gimnazjum hol szkolny
Godzina  
10:30 – klasy IVVI szkoły podstawowej sala gimnastyczna


Godzina  9:30 Msza św. w kościele p.w. św. Floriana w Żninie (uczniowie klas I VI szkoły podstawowej i gimnazjum)

Kursy autobusów


Dojazd do szkoły na godzinę
8:00 oraz 9.30 (ze wszystkich kierunków).

Powrót ze Żnina
godzina 11:00 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).


Przydział sal na 1 września 2015 r.

Godz. 8.00 Szkoła Podstawowa klasy I

Klasa I a sala nr 23
Klasa I b sala nr 22
Klasa I c sala nr 24
Klasa I d sala nr 38
Klasa I e sala nr 37  

Godz. 8:45 Szkoła Podstawowa klasy II III

Klasa II a sala nr 26
Klasa II b sala nr 28
Klasa II c sala nr 25
Klasa II d sala nr 33
Klasa II e sala nr 39
Klasa III a sala nr 32
Klasa III b sala nr 34

Godz. 9.00 Gimnazjum

Klasa I a sala nr 39
Klasa II a sala nr 40
Klasa II b sala nr 41
Klasa III a sala nr 9
Klasa III b sala nr 7


Godz. 10.30 Szkoła Podstawowa klasy IV VI

Klasa IV a sala nr 37
Klasa IV b sala nr 38
Klasa IV c sala nr 39
Klasa V a sala nr 40
Klasa V b sala nr 41
Klasa VI a sala nr 7
Klasa VI b sala nr 9
Informacja dla rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej

Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w klasie I wraz z rodzicami na spotkanie z wychowawcami,
które odbędzie się
31 sierpnia 2015 ( poniedziałek) o godz. 10 :00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2014/2015

25 czerwca 2014 r. (czwartek)
Klasy szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia lekcyjne do godz. 11.40
Godzina 16.00 – klasy I-III
gimnazjum „Pożegnanie klas III” – sala gimnastyczna (obecność obowiązkowa, obowiązuje strój apelowy)

26 czerwca 2014 r.(piątek)
Godzina 8:00 –apel dla uczniów klasy I–III szkoły podstawowej – sala gimnastyczna.
Godzina  9:00 – klasy I–III Gimnazjum –
spotkanie z wychowawcami - sale lekcyjne
Godzina  10.30 –
apel dla uczniów klasy IV–VI Szkoły Podstawowej – sala gimnastyczna

Msza święta
Godzina  9:30 – Msza św. w kościele p.w. św. Floriana (uczniowie klas I – VI
szkoły podstawowej i I – III gimnazjum)

Kursy autobusów:
Czwartek (
25.06.2014 r). – godz. 11.50 odjazd autobusów we wszystkich kierunkach

Piątek (26.06.2014 r.) – dojazd do szkoły
na godzinę 8.00 – uczniowie klas I-III SP oraz klasy gimnazjalne
na godzinę  9.30 – uczniowie klas IV-VI SP

Powrót ze Żnina – godzina 10:30 oraz 11.30 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).
Spis obowiązujacych podręczników w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
na rok szkolny 2015-2016-
kliknij tutaj

PÓŁKOLONIE W ŻNINIE

Informujemy, że Gmina Żnin organizuje  w terminie od 29 czerwca do 24 lipca 2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie półkolonie

„ Małe wyprawy po wielką przygodę”

W półkoloniach mogą brać udział dzieci z klas od „O” do trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Żnin.
Zajęcia odbywać się będą w czterech tygodniowy turnusach
( od poniedziałku do piątku ) w godz. 9:00 – 16:00.
Dla każdego uczestnika jeden wybrany turnus jest darmowy, następny kosztuje 80 zł.
Dzieci
, objęte pomocą MOPS w formie dożywiania, mogą bezpłatnie skorzystać ze wszystkich turnusów półkolonii.
Karty kwalifikacyjne uczestników półkolonii można pobrać w świetlicy szkolnej.
Wypełnione karty uczestnika należy oddać w świetlicy szkolnej
w terminach :
do 1 czerwca 2015 – dzieci uczestniczące w I turnusie
do 10 czerwca 2015 – dzieci uczestniczące w II, III i IV turnusie.
Do karty kwalifikacyjnej dzieci objętych pomocą w formie dożywiania należy dołączyć zaświadczenie wydane przez MOPS w Żninie.

Organizator zapewnia opiekę, ciekawe zajęcia, wycieczki oraz drugie śniadanie i obiad.
Dzień 21,22 i 23 kwietnia 2015r.to dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów
klas I i II  gimnazjum.
W tych dniach uczniowie szkoły podstawowej mają lekcje zgodnie z planem.GIMNAZJALISTO!

Rozpoczęcie egzaminów we wtorek 21 kwietnia o godz. 9:00              
Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły na 8:15
Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację uczniowską

Harmonogram egzaminów :
2
1 kwietnia 2015 r.( wtorek) - część humanistyczna
- godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 11.00 z zakresu języka polskiego

2
2 kwietnia 2015 r. ( środa) - część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 11.00 z zakresu matematyki

2
3 kwietnia 2015 r. ( czwartek)-  egzamin z języka angielskiego.
- godz. 9.00 egzamin na poziomie podstawowym
- godz. 11.00 egzamin na poziomie rozszerzonym


Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎Harmonogram spotkań z Rodzicami


20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)
klasy I – III Szkoły Podstawowej


godz. 16:30 klasy I                             godz. 17:00 klasy II                   godz. 17:30 klasy III   
  

 klasa I a sala 23
                                 klasa II a sala 37                          klasa III a sala 32
 klasa I b sala 24
                                 klasa II b sala 25                          klasa III b sala 28
 klasa I c sala 22
                                                                                    klasa III c sala 26
klasa I d sala 33
 klasa I e sala 34  

20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)
klasy I – III Gimnazjum


 godz. 16:30 klasy I
                        godz. 17:00 klasy II                     godz. 17:30
 
 
klasa I a sala 39                                klasa II a sala 40                           klasa III a gim. sala 9
 klasa I b sala 38
                               klasa II b sala 41                            klasa IV a sala 7
 
21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
klasy IV – VI Szkoły Podstawowej


godz.16:30 klasy IV                      godz.17:00 klasy V                        godz. 17:30 klasy VI                 godz. 17:30

klasa IV b sala 9                                klasa V a sala 7                              klasa VI a sala 34                      klasa III b gim. sala40
                                                       klasa V b sala 37                            klasa VI b sala 38
W dniu 15.04.2015 r. zostanie wywieszona lista dzieci z rocznika 2008 i 2009 przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2015/2016. Do dnia 30 kwietnia 2015 r. prosimy o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia i złożenie pisma w sekretariacie szkoły. Druk można pobrać ze strony szkoły w zakładce Rekrutacja - Dokumenty.

                     

                      PRZERWA ŚWIĄTECZNA


Przerwa świąteczna trwa od 2 kwietnia ( czwartek ) do 7 kwietnia ( wtorek).
Do szkoły wracamy  8 kwietnia ( środa)
 
1 kwietnia 2015 r. jest dniem wolnym dla uczniów klas I - V szkoły podstawowej,
 a uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 mają lekcje wg planu

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY


1 kwietnia 2015 r. (środa) czeka Was poważny sprawdzian, który składa się z dwóch części:
godz. 9:00
  - język polski i matematyka  -  trwa 80 minut
godz. 11:45 - język obcy nowożytny ( język angielski )  - trwa 45 minut
Do obu części sprawdzianu przystępujecie tego samego dnia.
Pomiędzy częścią pierwszą a drugą będzie krótka przerwa na odpoczynek.
Jeśli szukasz szczegółowych informacji nt. sprawdzianu szóstoklasisty , znajdziesz je na stronie CKE


Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie


Uprzejmie informujemy uczniów i ich rodziców zainteresowanych nauką w naszym gimnazjum, że rekrutacja rozpocznie się                              od dnia 1 kwietnia 2015 roku.
Druki wymaganych dokumentów można pobrać ze strony szkoły w zakładce Rekrutacja - Dokumenty.       
Podanie o przyjęcie ucznia do gimnazjum należy złożyć w sekretariacie szkoły.


Dołączamy do akcji!!!
Nasi uczniowie też mają możliwość dokonania wyborów czytelniczych.
„Wybory książek” w naszej szkole odbędą się w środę 18 marca.
1 i 2 godz. lekcyjna  - Klasy II i III szkoły podstawowej
3 i 4 godz.
lekcyjna – klasy IV – VI szkoły podstawowej
5 i 6 godz.
lekcyjna – klasy I – III gimnazjum
W holu głównym szkoły będzie stała urna, do której należy wrzucić swoj
ą kartkę do głosowania.
Na karcie podacie swoje trzy propozycje książek, które chcielibyście polecić koledze, a którą przeczytaliście. Nie może być to lektura szkolna. Nie musi być to książka, która znajduje się w naszej bibliotece.
Na podstawie Waszego głosowania stworzymy listę najpopularniejszych tytułów i poznamy Wasze zainteresowania.
Wyniki wyborów pomogą nam podczas wyboru książek do biblioteki szkolnej.
Wasze głosy wpłyną również na kształt nowej listy lektur, nad którą prace już trwają.

Nudzą Cię lektury ?! Teraz masz szansę to zmienić !! Głosuj !!!

więcej informacji na http://www.wyboryksiazek.pl/REKOLEKCJE W NASZEJ SZKOLE

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"


W dniach 08-11 marca 2015r.(poniedziałek-środa) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 3 w czasie zajęć lekcyjnych będą uczestniczyć w rekolekcjach w kościele św. Floriana. Wyjście i powrót uczniów oraz uczestnictwo w rekolekcjach pod opieką nauczycieli. Lekcje odbywać się będą według planu.
Harmonogram spotkań w kościele:
godz. 8.00 - spotkanie z młodzieżą gimnazjalną
godz. 9.30 - spotkanie z uczniami kl.IV-VI
godz.11.00 - spotkanie z uczniami kl.I-III
Rozpoczęła się rekrutacja do XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

Jesteś gimnazjalistą? Chciałbyś zasiąść w ławach Sejmu RP w Warszawie? Ta informacja jest dla ciebie!

Żeby wziąć udział w SDiM należy stworzyć dwuosobowy zespół oraz wykonać zadanie rekrutacyjne, a następnie zamieścić
relację z jego wykonania na platformie internetowej SDiM.
Temat tegorocznego zadania brzmi: „Miejsca młodych-jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.
Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z  Fundacją Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Ośrodkiem  Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.Rejestracja zespołów odbywa się za
pośrednictwem platformy internetowej SDiM i
trwa od 20 lutego do 7 kwietnia 2015 roku.

Więcej informacji znajdziecie w przewodniku uczestnika, dostępnym pod tym linkiem: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/przewodnik-uczestnika-i-uczestniczki-xxi-sdim.

Zapraszamy do udziału!
DRZWI OTWARTE
Zapraszamy dzieci z rodzicami do naszej szkoły w dniu 14 marca 2015

Spotkanie rozpoczynamy o godz. 10:00 w sali gimnastycznej.

Czeka na was wiele atrakcji, gier, niespodzianek !!!                Harmonogram spotkań z Rodzicami


27 stycznia 2015 r.
wtorek

Klasy I-III szkoły podstawowej
godz. 17.00 sala gimnastyczna : Spotkanie rodziców uczniów klas I - III z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji nt. „Zachowania agresywne wśród uczniów i ich konsekwencje prawne”
godz. 17.30 - spotkanie z wychowacami w klasach
Klasa I a – sala nr 23
Klasa I b – sala nr 34
Klasa I c – sala nr 22
Klasa I d – sala nr 33
Klasa I e – sala nr 24
Klasa II a – sala nr 25
Klasa II b – sala nr 37
Klasa III a – sala nr 32
Klasa III b – sala nr 28
Klasa III c – sala nr 26

28 stycznia 2015 r.
środa
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Godz. 17.30
– sala nr 6 : Spotkanie rodziców uczniów klas VI szkoły podstawowej na temat sprawdzianu klas VI


godz. 17.00
Klasa IV b – sala nr 37
godz. 17.30
Klasa IV a – sala nr 32
Klasa V a – sala nr 34
Klasa V b – sala nr 28
godz. 16.30
Klasa VI a – sala nr 9
Klasa VI b – sala nr 7


Klasy I-III gimnazjum
godz. 16.30 – sala nr 6 : Spotkanie rodziców uczniów klas III gimnazjum na temat egzaminu gimnazjalnego   

godz. 16.30
Klasa I a – sala nr 23
Klasa I b – sala nr 38
godz. 17.00
Klasa II a – sala nr 40
Klasa II b – sala nr 41
godz. 17.30
Klasa III a – sala nr 9
Klasa III b – sala nr 7ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DZIECI URODZONYCH W
DRUGIEJ POŁOWIE 2008 I W 2009 ROKU
ORAZ DZIECI ODROCZONYCH Z 2008


Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie prosi o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły rodziców/ prawnych opiekunów dzieci
urodzonych od lipca do grudnia 2008r. i odroczonych z 2008r. oraz urodzonych w 2009r. zamieszkujących w obwodzie szkoły celu zapisania ich do I klasy.
Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
od dnia 19 stycznia 2015r.
Zapisy trwają do  31 marca 2015r.

Każdy rodzic powinien posiadać dowód osobisty i PESEL dziecka.
Obwód szkoły i wzory potrzebnych dokumentów w zakładce Rekrutacja- Dokumenty.
„Święto Patrona Szkoły"
harmonogram uroczystości w dniu 9 stycznia 2015 r.


Klasy I-III szkoły podstawowej
godz. 8:00 – 9.40 zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych
godz.  10:00 udział w apelu z okazji „Święta Patrona Szkoły” pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:40 powrót do domu

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
godz. 8:00 – 9:30
zawody sportowe na nowej sali gimnastycznej pod opieką wychowawców
i nauczycieli uczących wych. fizycznego w klasach IV-VI SP.
godz.  10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
około godz. 11:40 powrót do domu

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych i tanecznych, nie będą wydawane obiady, natomiast autobusy będą kursowały według stałego rozkładu.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy

klasy I-III gimn
nazjum
Uczniowie dojeżdżający przyjazd do szkoły na godz. 9:30
Wyjazd autobusów z poszczególnych miejscowości:
Białożewin - godz. 8:40
Podgórzyn - godz. 8:45
Wenecja - godz. 8:55
godz. 9:40 zbiórka na boisku szkolnym, wyjście do kościoła pod opieką wychowawców
godz. 10:00 msza św. w Kościele św. Floriana pod opieką wychowawców
godz. 11:00 uczestnictwo w uroczystościach na boisku szkolnym pod opieką wychowawców
godz. 11:30 uczestnictwo w uroczystościach na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych i tanecznych, nie będą wydawane obiady, natomiast autobusy będą kursowały według stałego rozkładu.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój apelowy.

Starostwo Powiatowe w Żninie, Urząd Miejski w Żninie, Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie oraz Żnińskie Towarzystwo Kultury i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Koło Żnin

zapraszają  wszystkich mieszkańców Żnina i powiatu
na obchody

96. ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


Uroczystości odbędą się 9 stycznia 2015roku.

Program:
9:45 zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych przed kościołem św. Floriana
10:00 msza św. w intencji powstańców wielkopolskich.

Po mszy przemarsz uczestników,w asyście orkiestry wojskowej, na dziedziniec Zespołu Publicznych Szkól nr 1.
* Uroczystości przed obeliskiem
- powitanie gości przez Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
- hymn państwowy
- przemówienie Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka
- składanie wieńców pod tablicą upamiętniającą
                                                                Powstanie Wielkopolskie
                                                              - odśpiewanie Roty                                                                                            
*Uroczysta akademia w auli szkolnej                        
- wprowadzenie sztandarów                                                                  

- uroczysty apel w wykonaniu uczniów Zespołu Publicznych Szkół nr 1
- przemówienia zaproszonych gości
- wręczenie odznaczeń i nagród

Informujemy, że w okresie przerwy świątecznej w szkole będą pełnione dyżury nauczycielskie w godz. 7:30 - 15:30.
Natomiast w dniach 24 grudnia ( Wigilia) i 31 grudnia ( Sylwester) szkoła będzie czynna w godz. 7:30 - 11:30
GIMNAZJALISTO!  OD JUTRA PRÓBNE EGZAMINY


EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 9,10,11 GRUDNIA 2014R., OD GODZ. 10:45

W tych dniach uczniowie klas I i II gimnazjum maja zajęcia do godz.10:35.
Odjazd autobusów o godz.11:40

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej odbywają sie wg planu lekcji.

Informacja dla uczniów klas III gimnazjum.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,
gumkę,
linijkę,
ekierkę,
cyrkiel i kątomierz.
Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
Harmonogram spotkań z Rodzicami


                 
13 listopada 2014 r. - czwartek.

Klasy I-III szkoły podstawowej
                            Klasy I-III gimnazjum      

Klasy I godz. 17.00
                                         Klasy I godz. 17.00                                                               
Klasa I a – sala nr 23
                                         Klasa I a – sala nr 39
Klasa I b – sala nr 24
                                         Klasa I b - sala 38
Klasa I c – sala nr 22
                                          Klasy II godz. 17.30
Klasa I d – sala nr 33
                                         Klasa II b – sala nr 41
Klasa I e – sala nr 34
                                         Klasa II a – sala nr 40
                                                                        
Klasy III godz. 18.00                             
Klasy II godz. 17.30
                                      Klasa III a – sala nr 9
Klasa II a – sala nr 37                                         Klasa III b – sala nr 7                                      
Klasa II b – sala nr 25
 
         

Klasy III godz. 18.00
Klasa III a – sala nr 32
Klasa III b – sala nr 28
Klasa III c – sala nr 26

              14 listopada 2014 r. - piątek.                                       

                  Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasy IV godz. 17.00
Klasa IV a – sala nr 37
Klasa IV b – sala nr 38
Klasy V godz. 17.30
Klasa V a – sala nr 39
Klasa V b – sala nr 40
Klasy VI godz. 1
7.00
Klasa VI a – sala nr 34

Klasa VI b – sala nr 41


Informujemy, że dzień 31 października 2014r. i 10 listopada 2014r. są normalnymi dniami pracy.
W tych dniach zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem.
Terminy dni wolnych od zajęć lekcyjnych, na rok szkolny 2014/2015, można sprawdzić w zakładce
Kalendarz roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy.Harmonogram zajęć
w dniu 14 października 2014 r.  (wtorek)

Godz. 8.00 – Otrzęsiny klas I gimn. (uczestniczą uczniowie klas pierwszych gimnazjum i klasa IIa gimn.)
                  
– stara sala gimnastyczna
Godz. 9.00 – Apel z okazji Dnia Nauczyciela dla uczniów klas I-III gimn. – nowa sala gimnastyczna
Godz. 10.00 – Ślubowanie klas I szkoły podstawowej – nowa sala gimnastyczna
Godz. 8.00 – 10.00 – Klasy II – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalne : IIb, IIIa, IIIb  
spotkania z wychowawcami w salach:
Klasa IIa sala nr 22
Klasa IIb sala nr 25
Klasa IIIa sala nr 32
Klasa IIIb sala nr 28
Klasa IIIc sala nr 26
Klasa IVa sala nr 37
Klasa IVb sala nr 24
Klasa Va sala nr 38
Klasa Vb sala nr 39
Klasa VIa sala nr 23
Klasa VIb sala nr 40
Klasa IIb gimn. sala nr 41
Klasa IIIa gimn. sala nr 9
Klasa IIIb gimn. sala nr 7


Kursy autobusów
Przyjazd do szkoły na godz. 8.00 z wszystkich kierunków.

Odjazd sprzed szkoły  o godz. 10.00 – we wszystkich kierunkach.
Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr1 w Żninie zaprasza nauczycieli i emerytowanych nauczycieli
na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej organizowanej przez Burmistrza Żnina
w dniu 10 października 2014  o godz. 14:00 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie.
Harmonogram spotkań z Rodzicami w dniu 16 września 2014 r.

Godzina 17.00 – zapoznanie rodziców z Nauczycielskimi Zasadami Oceniania
oraz wymaganiami programowymi z poszczególnych przedmiotów
klasy I-III szkoły podstawowej
Klasa I a – sala nr 23
Klasa I b – sala nr 7
Klasy I c –  sala nr 22
Klasa I d – sala nr 33
Klasa I e – sala nr 24
Klasa II a – sala nr 25
Klasa II b – sala nr 26
Klasa III a – sala nr 32
Klasa III b i III c – sala nr 6

Spotkania organizacyjne z wychowawcami  klas: IVa, IVb,
Vb szkoły podstawowej i Ia, Ib gimnazjum
klasa IV a – godz. 17.30 sala nr 38
klasa IV b – godz. 16.30 sala nr 37
klasa V b – godz. 16.30 sala nr 9
klasa I a gimn. – godz. 17.30 sala nr 39
klasa I b gimn. – godz. 17.30 sala nr 40


Godz. 17.00 – Przedstawienie wymagań programowych
i Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania – klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

Sala nr 34 – j. polski
Sala nr 35 – j. obce
Sala nr 37 – historia, WOS
Sala nr 38 – religia, etyka, przedmioty artystyczne
Sala nr 39 – wychowanie fizyczne
Sala nr 40 – matematyka, informatyka, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Sala nr 41 – biologia, przyroda, geografia, chemia

Informacja dla rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej

Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w klasie I wraz z rodzicami na spotkanie z wychowawcami,
które odbędzie się
29 sierpnia 2014 ( piątek) o godz. 10 :00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

1 września 2014 r. (poniedziałek)  - rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


Godzina 8:00 – klasy I–III Szkoły Podstawowej – sala gimnastyczna.
Godzina  8:00 – klasy I–III Gimnazjum – hol szkolny
Godzina  10:00 – klasy IV–VI Szkoły Podstawowej – sala gimnastyczna


Msza święta o godz.  9:00 w kościele p.w. św. Floriana w Żninie (uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej
i I – III gimnazjum)

Kursy autobusów

Dojazd do szkoły na godzinę 8:00 oraz 9.00 (z wszystkich kierunków).

Powrót ze Żnina – godzina 10:45 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2013/2014


26 czerwca 2014 r. (czwartek)


Uczniowie gimnazjum - zajęcia lekcyjne do godz. 11.40
Uroczysty apel „Pożegnanie klas III”godz. 16.00 –sala gimnastyczna (obecność obowiązkowa, obowiązuje strój apelowy)
Kursy autobusów
Dojazd do szkoły klas gimnazjalnych na uroczysty apel ze wszystkich kierunków, o godz. 15.00 na przystankach.
Powrót ze Żnina sprzed szkoły (we wszystkich kierunkach) o godz. 18.00


                                 27 czerwca 2014 r.(piątek)

Godzina 8:00 – apel dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – sala gimnastyczna.
Godzina  9:00 – klasy I–III Gimnazjum –
spotkanie w klasach z wychowawcami
Godzina  10.30 – apel dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – sala gimnastyczna


                                 Msza święta

Godzina  9:30 – Msza św. w kościele p.w. św. Floriana
dla wszystkich uczniów naszej szkoły

                                 Kursy autobusów w piątek  

Piątek (27.06.2014 ) – dojazd do szkoły
na godzinę 8.00 – uczniowie klas I-III SP
i klasy gimnazjalne  
na godzinę  9.30 – uczniowie klas IV-VI SP
Powrót ze Żnina – godzina 10:30 oraz 11.30 sprzed szkoły (wszyscy uczniowie we wszystkich kierunkach).

Spis obowiązujących  podręczników  w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
na rok szkolny 2014-2015 kliknij tutajMARSZ PO WODĘ W ŻNINIE
18 czerwca uczniowie wszystkich żnińskich szkół wezmą udział w akcji uświadamiającej problem niedostatku wody na świecie. Organizatorem akcji jest   nasza szkoła. Z tej okazji  przejdziemy ulicami miasta pod wszystkie placówki oświatowe, gdzie dołączą do nas uczniowie danej szkoły, a następnie udamy się na żniński rynek, by tam swoją postawą poprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy krajom Afryki i Azji.
Nam, mieszkańcom Europy wydaje się, że mamy wody pod dostatkiem. Gdy tymczasem według danych Światowej Organizacji Zdrowia jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 3% z nich żyje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki. Kobiety i dzieci w Afryce i Azji pokonują średnio 6 km, aby dotrzeć do ujęcia z wodą. Jednorazowo pokonują ten dystans z 20-litrowym kanistrem, a potrzeby rodziny są pięciokrotnie większe.
Trasa Marszu po wodę
1. Początek- chodnik przy Urzędzie Miasta-spotkanie uczniów ZPS nr 1 i ZSS „Trójka” [80 osób]   9:00
2. Przemarsz chodnikiem po przeciwnej stronie UM (strona Biedronki) wzdłuż ul. 700-lecia  i Szkolną (obok orlika) do I LO– tą samą stroną cały czas. [100 osób]. 9:30.
3. Przechodzimy przez jezdnię (przy Muzeum Ziemi Pałuckiej) mijamy Pl. Wolności.
4. Wchodzimy w ul. Śniadeckich, dochodzimy do ZSEH.
5. Wymarsz (grupy ok.120 osób) chodnikiem , przy Domu chleba skręcamy i trzymamy się tej strony wzdłuż całej ul. Kościuszki. 9:50
6. Docieramy do przejścia przez S5 NA STOPIE (10:10 przy Biedronce). Jeszcze raz przechodzimy na drugą stronę ul. Aliantów   
7. Marsz chodnikiem (prawa strona) ul. Aliantów do skrzyżowania przy Przychodni Eskulap – przechodzimy przez jezdnię(pomoc STOPKI) i wchodzimy na teren PG 1 .  10:20
8. Osiedlowymi uliczkami docieramy do SP 2   11:00
9. Maszerujący idą chodnikiem wzdłuż ul. W. Pieniężnej i Browarowej na teren ZSP. 11:15
10.  ul. 1000 – lecia idziemy w dół  do ul. Mickiewicza- skręcamy w lewo  na teren ZSS -11:30
11.  Zostajemy na tej stronie maszerując ul. Kościuszki i ul. Śniadeckich docieramy na rynek pod basztę  12: 00 – zbiórka uczestników marszu przy symbolicznej studni
12. Na Rynku
-  podsumowanie akcji, każda szkoła prezentuje swoje okrzyki  . Rozdanie butelek z wodą uczestnikom.


Już od poniedziałku 16 czerwca słuchajcie felietonu "Woda jest niezbędna do życia" w Radiu Żnin fm,
które jest patronem medialnym akcji.


              Informacja dla rodziców uczniów klas V


Naturalną konsekwencją wchodzenia w życie nowej podstawy programowej jest zmiana sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, który w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w kwietniu 2015 roku.
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla Państwa informator o sprawdzianie od roku 2014/2015
- kliknij tutaj

Pełny zakres zmian, jakie wystąpią w sprawdzianie przeprowadzanym od roku szkolnego 2014/2015, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 520), dostępnym pod adresem:http://bip.men.gov.pl/images/stories/25_04_13.pdf
Rodzicu pierwszoklasisty!

W poniedziałek 12 maja 2014 r. o godz. 9:00 zostanie wywieszona lista uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej.
Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej muszą do dnia 30 maja 2014 r. potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia. Druk woli przyjęcia można odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej w zakładce  Rekrutacja.

OFERTA PRACY


Dyrekcja Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie informuje, że od 1 września 2014 roku będzie można podjąć pracę w naszej szkole jako nauczyciel w klasie I szkoły podstawowej.
Poszukujemy nauczycieli nauczania zintegrowanego z językiem angielskim.
Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły.


WEEKEND MAJOWY


W dniach od 30 kwietnia 2014 r. do 04 maja 2014 r. – dni wolne od nauki szkolnej
Dzień 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) jest ostatnim dniem nauki przed feriami,
do szkoły wracacie 05 maja 2014 r. (poniedziałek).


EGZAMIN GIMNAZJALNY

Rozpoczęcie egzaminów w środę 23 kwietnia o godz. 9:0               0
Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły na 8:15
Każdy uczeń musi posiadać ważn
ą legitymację uczniowską

Harmonogram egzaminów :
23 kwietnia 2014 r.( ŚRODA) - Część humanistyczna
- godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 11.00 z zakresu języka polskiego


24 kwietnia 2014 r. ( CZWARTEK) - Część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- godz. 11.00 z zakresu matematyki


25 kwietnia 2014 r. ( PIĄTEK)-  Egzamin z języka angielskiego.
- godz. 9.00 egzamin na poziomie podstawowym
- godz. 11.00 egzamin na poziomie rozszerzonym


Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,
gumkę,
linijkę,
ekierkę,
cyrkiel i kątomierz.
Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych


NOWE ĆWICZENIA DO NAUKI NIEMIECKIEGO

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum.
Na stronie Deutschfreunde w zakładce Materiały do nauki możecie pobrać nowe ćwiczenia dla was. Miłej nauki

                                PRZERWA WIOSENNA


Przerwa wiosenna trwa od 17 kwietnia ( czwartek) do 22 kwietnia ( wtorek)
Zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej rozpoczynają się 23 kwietnia ( środa), a dla uczniów klas I- II  gimnazjum od 28 kwietnia ( poniedziałek).
W dniach 23-25 kwietnia odbywają się egzaminy gimnazjalne klas III. W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych dla pozostałych uczniów gimnazjum.


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści