Przejdź do treści

Pedagog

Pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Aleksandra Jakubowska

8:00 – 12:40

8:00 - 12:40

8:00-12:40

8:00 – 12:40

8:00 – 11:30

Katarzyna Daszkowska
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 14:30

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

wnioski o orzeczenie dysleksji
Pobierz : Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego

wnioski o nauczanie indywidulane
 Pobierz :
 Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidulanego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu
 Pobierz :  Zaświadczenie lekarskie
 
Pobierz :   Karta badania pediatrycznego

wnioski dotyczące orzeczenia o ogólnych trudności w nauce
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego
 Pobierz :   Wniosek o wydanie opinii

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści