Przejdź do treści

Ubezpieczenia

W roku szkolnym 2018-2019 uczniów naszej szkoły ubezpieczaPRZEDSTAWICIEL

Magdalena Kłosowska
Dyrektor Regionalny ds. Ubezpieczeń Życiowych
Consultia Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 6 , 02-737 Warszawa
tel. kom. +48 575 972 208
tel.: +48 22 114 54 54, +48 22 114 64 64, fax.: +48 22 114 74 74
e-mail: [email protected] , www.consultia.pl
    
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000267403, NIP: 524-25-91-214,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł, kapitał opłacony w całości


Dokumenty do pobrania

Pobierz:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszcześliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści